Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị thường kỳ UBND tỉnh tháng 10/2018
Ngày 29/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã nghe và cho ý kiến thảo luận về 8 tờ trình, dự thảo quyết định và báo cáo của các ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Công thương, LĐ,TB&XH, GD&ĐT về các nội dung: Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về giao chỉ tiêu biên chế công chức, số lượng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp năm 2019; Dự thảo Đề án phát triển thể thao thành tích cao trong giáo dục phổ thông tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2019-2020, định hướng đến năm 2025; Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

Hội nghị tập trung thảo luận vào hai nội dung trọng tâm là Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 và kiểm điểm việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương. Trong đó, Dự thảo về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019 đề ra một số chỉ tiêu cần phấn đấu thực hiện như: tăng trưởng kinh tế đạt 9%, GRDP bình quân đầu người đạt 52,5 triệu đồng, tổng thu NSNN tăng 17% so với năm 2018, tỷ lệ đô thị hóa 23,01%, có thêm 6 xã về đích nông thôn mới...

Về nội dung kiểm điểm thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao, hiện còn đang chậm và chưa hoàn thành một số nội dung như: tiến độ xây dựng các khu tái định cư, tiến độ thực hiện các công trình khắc phục hậu quả thiên tai, tiến độ giải ngân một số chương trình, dự án. Tính đến hết ngày 20/10/2018, tổng số vốn đầu tư công năm 2018 của tỉnh đã giải ngân là 1.603.025 triệu đồng, đạt 54% kế hoạch vốn năm 2018 của HĐND tỉnh giao và 61% kế hoạch vốn Thủ tướng giao. Tuy nhiên một số nguồn vốn tiến độ giải ngân còn thấp như: Vốn nước ngoài (ODA) mới chỉ giải ngân đạt 40% kế hoạch vốn năm 2018; vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giải ngân 30.469 triệu đồng đạt 16% kế hoạch vốn năm 2018 (chương trình thuộc vốn các chương trình mục tiêu quốc gia); vốn chương trình MT Công nghệ thông tin mới giải ngân được 12% (chương trình thuộc vốn ngân sách Trung ương), vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg mới giải ngân được 8% (do mới có quyết định giao vốn tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 10/8/2018).

Nguyên nhân giải ngân chậm chủ yếu do: Thời gian để hoàn thiện thủ tục đầu tư một số dự án kéo dài hoặc mới hoàn tất do vậy làm chậm tiến độ thi công công trình ảnh hưởng đến quá trình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; Đối với các dự án thực hiện bằng nguồn vốn ngoài nước, một số dự án điều chỉnh lại thiết kế, đang thực hiện việc kiểm định lại chất lượng công trình sau điều chỉnh và một số vướng mắc về thủ tục với nhà tài trợ về nguồn vốn; Công tác quản lý điều hành còn nhiều bất cập, năng lực kém. Một số chương trình, dự án giao chi tiết kế hoạch vốn muộn do đó các dự án này có tỉ lệ giải ngân thấp.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành xem xét lại một số chỉ tiêu, nội dung trong Dự thảo Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2019. Trên cơ sở đó, các ngành, địa phương đề ra kế hoạch cụ thể nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung khẩn trương triển khai một số nội dung công việc sau: Rà soát lại tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là đối với các chương trình còn đang giải ngân chậm như vốn ODA, vốn giảm nghèo bền vững, vốn chương trình CNTT, vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà, phấn đấu từ nay tới cuối năm đạt mức giải ngân cao nhất; Nâng cao thu NSNN từ thu tiền sử dụng đất; Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình cấp bách khắc phục hậu quả thiên tai, các khu tái định cư; Tập trung thi công các tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng do thiên tai nhằm ổn định đời sống để người dân yên tâm sản xuất; Đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến trình xây dựng chính quyền điện tử.

Lê Thùy (CTTĐT)

in Quay trở lại