Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả 10 năm thực hiện Quyết định 185- QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”
Thực hiện Quyết định 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư về“chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, căn cứ Hướng dẫn số 29- HD/BTCTW- BTGTW, ngày 27/7/2009 của Ban Tổ chức - Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn thực hiện Quyết định 185 - QĐ/TW, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành văn bản chỉ đạo các Huyện uỷ, Thành uỷ tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy và hoạt động của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị (TTBDCT) cấp huyện trên cơ sở đã thực hiện theo Quyết định số 100 - QĐ/TW ngày 03/6/1995 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá VII). Đến nay, 11/11 TTBDCT cấp huyện tiếp tục được kiện toàn và hoạt động có hiệu quả, đóng góp không nhỏ vào nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ở địa phương, cơ sở.
Hiện nay tỉnh Hoà Bình có 11 TTBDCT cấp huyện, với số lượng cán bộ, viên chức là 45 người. Trong đó trình độ lý luận chính trị: Cao cấp là 21 người chiếm 46,6%,  Trung cấp 15 người chiếm 33,4%, Sơ cấp 9 người chiếm 20%; Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 1 người chiếm 2,2%, Cao đẳng, Đại học 44 người chiếm 97,8%.

Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện trong 10 năm qua luôn được Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quan tâm, chăm lo, đảm bảo về số lượng và đáp ứng được yêu cầu về chất lượng. Đội ngũ cán bộ của các Trung tâm đều nhiệt tình, gắn bó với công việc, chủ động sáng tạo trong triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị. Hầu hết đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên chuyên trách của các Trung tâm có trình độ đại học, thạc sỹ chuyên ngành và trung cấp, cao cấp lý luận chính trị. Định kỳ hằng năm, sau mỗi nhiệm kỳ Đại hội Đảng các cấp đều có bổ sung thay thế, kiện toàn đội ngũ cán bộ, giảng viên, chú trọng lựa chọn những đồng chí có phẩm chất tốt, có trình độ, năng lực, có uy tín và kỹ năng sư phạm. Số lượng giảng viên kiêm chức toàn tỉnh tính đến tháng 9/2018 có 109 đồng chí.  

Trong 10 năm 2008 - 2018, 11 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã chủ trì và phối hợp mở được 3.714 lớp với 264.900 lượt học viên được đào tào bồi dưỡng, mở được 604 lớp bồi dưỡng lý luận cho 39.441 học viên thuộc đối tượng kết nạp đảng, 337 lớp bồi dưỡng lý luận cho 23.221 đảng viên mới, 108 lớp Sơ cấp lý luận chính trị cho 6337 học viên. Tổ chức được 777 lớp cho 54.787 lượt cán bộ, đảng viên học tập, bồi dưỡng các chương trình chuyên đề. Mở được 221 lớp với 15.357 học viên thuộc đối tượng cấp ủy và bí thư chi bộ; Lớp Bồi dưỡng công tác Tuyên giáo ở cơ sở mở được 106 lớp với 6410 học viên;  Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ Tuyên giáo lĩnh vực giáo dục lý luận chính trị mở được 54 lớp với 3119 học viên. Nói chuyện thời sự, triển khai nghị quyết mở được 184 lớp với 20.389 lượt người nghe.

Công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức mới nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo các cấp được triển khai thường xuyên, có chiều sâu. Từ năm 2008 đến nay các huyện đã tổ chức được 131 lớp cho 10.617 lượt cán bộ, đảng viên; các Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cấp huyện đã tổ chức được 697 lớp cho 46.591 lượt cán bộ các đoàn thể chính trị - xã hội ở cơ sở. Thông qua các lớp bồi dưỡng đã cung cấp những kiến thức về lý luận và thực tiễn có hệ thống, giúp cho cán bộ cơ sở có tư duy mới, thay đổi phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới.

Xác định việc đổi mới phương pháp dạy học có vai trò quyết định chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, từ năm 2008 đến nay, các Huyện ủy chỉ đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện không ngừng nghiên cứu, tiếp thu, ứng dụng các phương pháp dạy học tích cực, phù hợp với đối tượng học viên, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ trong thiết kế giáo án điện tử, trong việc giảng dạy; chuyển từ phương pháp giảng dạy truyền thống chủ yếu bằng thuyết trình một chiều, dần sang phát vấn, đặt vấn đề, trao đổi, thảo luận, lấy học viên làm trung tâm...; do đó chất lượng bài giảng ngày càng được nâng lên, tỷ lệ giảng viên sử dụng giáo án điện tử, bài giảng được trình chiếu đạt trên 70%; tỷ lệ giảng viên ứng dụng phương pháp giảng dạy tích cực trong từng bài giảng đạt 100%.

Sau 10 năm thực hiện Quyết định số 185-QĐ/TW, ngày 03/9/2008 của Ban Bí thư Trung ương (khoá X) về “chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh”, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng. Trình độ lý luận chính trị, đạo đức, lối sống và kiến thức, năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức (nhất là cán bộ chủ chốt) ở các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng cao; có bản lĩnh chính trị vững vàng; năng động, sáng tạo, thực hiện tốt đường lối chủ trương, chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước.

Đội ngũ giảng viên kiêm chức, giảng viên chuyên trách đảm bảo tiêu chuẩn về trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm thực tiễn và tâm huyết, nhất là giảng viên chuyên trách được hưởng chế độ phụ cấp giảng dạy, phụ cấp thâm niên  yên tâm công tác. Trong quá trình giảng dạy, các đồng chí giảng viên đã kết hợp kiến thức lý luận gắn với thực tiễn giúp cho người học dễ hiểu, dễ nhớ. Chất lượng giảng dạy được nâng lên.

Cơ sở, vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập được quan tâm đầu tư; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thường xuyên được cấp kịp thời.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên tại các TTBDCT cấp huyện đã góp phần vào kết quả công tác xây dựng Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên và xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả; đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; đóng góp quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh ở địa phương.

Ngọc Anh (BTG TU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:30:00
ngày 2020-07-07