Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2018 - 2030
Ngày 18/10/2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch số 135/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2018 - 2030 tỉnh Hòa Bình, nhằm huy động các nguồn lực phát triển thể lực, tầm vóc con người Hòa Bình, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Mục tiêu chung là tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện các chỉ số cơ bản của trẻ em dưới 5 tuổi và đảm bảo các tiêu chí phát triển thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Hòa Bình trong lứa tuổi trưởng thành.

Mục tiêu cụ thể là cải thiện tầm vóc của thanh niên Hòa Bình: 

Đối với nam 18 tuổi đạt chiều cao trung bình 167cm vào năm 2025; 168,5cm vào năm 2030. 

Đối với nữ 18 tuổi đạt chiều cao trung bình 156cm  vào năm 2025; 157,5cm vào năm 2030.

Kế hoạch nêu cụ thể các hoạt động thực hiện 4 Chương trình của Đề án:

Chương trình 1: Nghiên cứu, triển khai, ứng dụng những yếu tố chủ yếu tác động đến thể lực, tầm vóc của người Hòa Bình theo tiêu chí chung của người Việt Nam. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện.

Chương trình 2: Chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với các chương trình chăm sóc sức khỏe, chất lượng dân số liên quan. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện.

Chương trình 3: Phát triển thể lực, tầm vóc bằng giải pháp tăng cường giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 tuổi đến 18 tuổi. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện.

Chương trình 4: Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam nói chung và người Hòa Bình nói riêng. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành trong tỉnh thực hiện.
Kế hoạch thực hiện Đề án trong phạm vi toàn tỉnh, trong đó chỉ đạo làm điểm tại 08 trường học trên địa bàn tỉnh, gồm 02 trường mẫu giáo 02 trường tiểu học, 02 trường trung học cơ sở và 02 trường trung học phổ thông. Đối tượng của là bà mẹ mang thai, trẻ sơ sinh, nhi đồng, thiếu niên, thanh niên đến 18 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thời gian thực hiện Kế hoạch là 12 năm, chia thành 2 giai đoạn: Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2023, thực hiện thí điểm các giải pháp đồng bộ về dinh dưỡng và thể dục, thể thao. Giai đoạn 2, từ năm 2024 đến năm 2030, sơ kết những kết quả của giai đoạn I, tổ chức triển khai thực hiện mở rộng phạm vi toàn tỉnh và hoàn thành các mục tiêu kế hoạch đề ra.
UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thực hiện.

 
Bảo Minh  


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

34oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 12:00:00
ngày 2021-06-22