Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thẩm tra thành phố Hòa Bình đạt chuẩn nông thôn mới
Ngày 24/10, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra thành phố Hòa Bình đạt chuẩn NTM năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
Đoàn thẩm tra đi của tỉnh đi kiểm tra thực tế mô hình chăn nuôi bò của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Dân Chủ, TPHB

Đoàn thẩm tra đi của tỉnh đi kiểm tra thực tế mô hình chăn nuôi bò của HTX dịch vụ nông nghiệp xã Dân Chủ, TPHB

Tại hội nghị, thành phố Hòa Bình đã trình bày kết quả 8 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM và đưa ra các tài liệu minh chứng mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo quy định.

TPHB có 7 xã thực hiện chương trình xây dựng NTM. Tính đến ngày 3/10 thì 100% xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Hoà Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Qua 8 năm tổng nguồn vốn huy động đầu tư cho xây dựng NTM trên địa bàn TPHB là 775,6 tỷ đồng, trong đó: vốn ngân sách TƯ 29,46 tỷ đồng; vốn ngân sách tỉnh 95,1 tỷ đồng; vốn ngân sách thành phố 212,91 tỷ đồng; vốn ngân sách xã 1,01 tỷ đồng; vốn huy động nhân dân 42,22 tỷ đồng; vốn tín dụng 393,9 tỷ đồng...

Đoàn thẩm tra đi của tỉnh đi kiểm tra thực tế con đường hoa tại xóm Mỵ xã Yên Mông, TPHB

7 xã đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đúng theo quy định, đồng thời UBND TPHB đã ban hành quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. Trong 8 năm qua, các cấp, các ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, huy động và tổ chức lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư, xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng, tạo diện mạo mới cho khu vực nông thôn. Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi mạnh cơ cấu theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm, dần hình thành các vùng sản xuất tập trung, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Các xã đã lập các dự án phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân dựa trên tiềm năng và lợi thế của mỗi địa phương nhằm dần hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, tạo ra sản phẩm lợi thế, đặc sản vùng, như: dự án chăn nuôi bò, dự án phát triển sản xuất rau màu, trồng nấm Linh Chi, trồng ổi, nhãn, nuôi cá lồng vùng lòng hồ…Thành phố có 1 khu công nghiệp bờ trái sông Đà và 2 cụm công nghiệp là cụm công nghiệp Chăm Mát - Dân Chủ và Yên Mông góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương nâng tổng số lao động ở 7 xã có việc làm đạt 95,7%. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 15,8 triệu đồng/người/năm 2011 lên 38,84 triệu đồng/người/năm 2017); tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên toàn địa bàn thành phố (giai đoạn 2016 - 2020) là 1,31%. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo của 7 xã là 40,06%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế là 90,3%; tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt 87%; tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch đạt 98,5%; tình hình an ninh, trật tự ổn định...TPHB không có nợ đọng xây dựng cơ bản xây dựng NTM.

Tại hội nghị, 100% đại biểu thống nhất cao TPHB hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả thực hiện chương trình xây dựng NTM của TPHB. Đồng chí đề nghị sau hội nghị này sẽ đăng tải nội dung TPHB hoàn thành nhiệm vụ NTM lên các phương tiện thông tin đại chúng trong 3 ngày để lấy ý kiến toàn thể nhân dân và UBMTTQ tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM. Đối với cơ quan thường trực hoàn thiện hồ sơ thẩm định để ngày 29/10 UBND tỉnh họp ban chỉ đạo bỏ phiếu TPHB về đích NTM. Đối với TPHB tiếp tục ưu tiên nguồn kinh phí hỗ trợ phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, HTX, xây dựng mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tạo việc làm tăng thu nhập cho người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị thẩm định, đoàn thẩm tra của tỉnh đã đi kiểm tra thực tế cơ sở hạ tầng và một số mô hình phát triển sản xuất tại một số xã.

Lê Thùy (CTTĐT)

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 10:00:00
ngày 2020-08-15