Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả hoạt động của các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh quý III, năm 2018
Quý III năm 2018, các cơ quan khối Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã bám sát chương trình, kế hoạch tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Tích cực tuyên truyền, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Kịp thời tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Trung ương, của tỉnh theo quy định. Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư; tham mưu giúp cấp ủy tỉnh thực hiện tốt công tác cán bộ; tổ chức Kiểm tra, giám sát đảm bảo theo Chương trình và theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Tham mưu thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Kết luận số 34-KL/TW ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị  và Quy định số 04-QĐi/TW, ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư. Tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, kế hoạch thực hiện công tác luân chuyển cán bộ, lãnh đạo quản lý; ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; sửa đổi, bổ sung Quyết định số 400-QĐ/TU, ngày 13/02/2017; Quyết định số 401-QĐ/TU, ngày 13/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Tham mưu tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 76-KH/TU, ngày 02/12/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Tham mưu chỉ đạo, xử lý hiệu quả các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm về nội chính và tham nhũng. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp; theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận,...của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan chức năng, theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7, 8 khóa XII của Đảng; tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận,... của Trung ương, của tỉnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch số 125-KH/TU, ngày 15/01/2018 về triển khai xác định khâu đột phá thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị; tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động phối hợp chỉ đạo công tác Tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương Quân khu 3, năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình.

Duy trì điều hành giảng dạy 31 lớp với 1.989 học viên; quản lý, phục vụ 02 lớp Cao cấp lý luận Chính trị khóa XV với 180 học viên và lớp Trung cấp Công an cơ sở với 114 học viên; khai giảng mới và điều hành giảng dạy 03  lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Cựu chiến binh cơ sở, 04 lớp bồi dưỡng Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp; đẩy mạnh công tác phát triển đảng trong công nhân, lao động. Phát huy hiệu quả hoạt động an sinh xã hội các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ xây dựng nhà ''Mái ấm Công đoàn''. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào ''Giỏi việc nước, Đảm việc nhà'', phong trào ''Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc'' trong nữ công nhân viên chức lao động. Tiếp tục triển khai, thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; cuộc vận động “Rèn luyện 4 phẩm chất: Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10).

Tổ chức hiệu quả các chương trình “Tình nguyện mùa Đông - Xuân tình nguyện 2018”, hoạt động Trăng Rằm cho thiếu nhi. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ các kênh vay vốn giúp thanh niên phát triển kinh tế; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất.

Phương Thảo (BDVTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2020-07-07