Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, ngày 24/10/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 24-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn; Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là:
Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc tư tưởng: "Đề cao vai trò, vị trí của thanh niên, xác định thanh niên là lực lượng xung kích cách mạng, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là đội dự bị tin cậy của Đảng"; tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X và Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 31/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Quan tâm, tạo điều kiện để tổ chức đoàn các cấp phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc xây dựng tổ chức cơ sở đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo đủ số lượng và từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ đoàn ở cơ sở; nâng cao chất lượng đoàn viên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính tiền phong gương mẫu và khả năng quy tụ thanh thiếu nhi.

Lãnh đạo xây dựng chi đoàn mạnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, sau sinh hoạt phải có kế hoạch và tổ chức thực hiện hiệu quả các hoạt động đoàn; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức sinh hoạt và tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả gắn với việc chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường lành mạnh để phát huy sức sáng tạo, năng động của đoàn viên trong tham gia phát triển kinh tế, xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị vững mạnh, giúp đỡ nhau tự vươn lên trong cuộc sống, khởi nghiệp tại quê hương mình; đưa công nghệ mới, sản phẩm mới vào sản xuất, kinh doanh, tăng giá trị; xây dựng được nhiều mô hình, đề án " Thanh niên khởi nghiệp", " Diễn đàn khởi nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo" .

Lãnh đạo việc thực hiện xây dựng chi đoàn mạnh gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Giao nhiệm vụ cho tổ chức Đoàn thực hiện các nội dung phù hợp, thiết thực, lựa chọn để xây dựng các công trình thanh niên, phần việc thanh niên có tác động tích cực tới phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, từ đó phát huy tính tự giác, chủ động rèn luyện của đoàn viên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tu dưỡng, rèn luyện và trưởng thành; quan tâm bồi dưỡng đoàn viên ưu tú, xem xét, kết nạp đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá hằng năm đối với tổ chức đoàn để kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thực hiện tốt và phát hiện nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong tổ chức triển khai thực hiện.

Lãnh đạo thực hiện tốt công tác phát hiện nguồn, quy hoạch cán bộ đoàn cấp cơ sở; tạo điều kiện trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn, đặc biệt đối với đối tượng quy hoạch các chức danh chủ chốt của cơ sở. Chỉ đạo lựa chọn đội ngũ ban chấp hành chi đoàn có năng lực, nhiệt tình với phong trào đoàn. Quan tâm chỉ đạo đổi mới phong cách làm việc và phương pháp công tác của đội ngũ bí thư chi đoàn; giới thiệu cán bộ đoàn có năng lực, phẩm chất, đạo đức, có triển vọng để đào tạo, bồi dưỡng và tạo nguồn cán bộ ở cơ quan, địa phương, đơn vị.

Việt Hà (VPTU)

File gửi kèm:
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-03-31