Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả thực hiện Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình quý III, năm 2018
Thực hiện Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo; Quyết định số 2019/QQD-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Hòa Bình năm 2018 và những năm tiếp theo, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ các giải pháp.
Trong quý III/2018, các Sở, Ban, Ngành chủ trì phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 16 Quyết định, công bố 502 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý. Trong đó, công bố mới 181 thủ tục; sửa đổi, bổ sung 95 thủ tục; hủy bỏ, bãi bỏ 226 thủ tục thủ tục trên cả 3 cấp chính quyền thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư Pháp, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa, TT&DL, Công thương, GD&ĐT, TN&MT. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã đăng tải công khai trên Trang Thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị và niêm yết công khai tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. Văn phòng UBND tỉnh đã cập nhật, đăng tải công khai các thủ tục hành chính được công bố trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính đảm bảo kịp thời, đúng quy định, phục vụ tốt cho nhu cầu tra cứu thông tin thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC.

Về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, đến hết ngày 15/9/2018, đã tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 08 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa TTHC thuộc các lĩnh vực: Công thương, VH,TT&DL, Xây dựng, TT&TT, LĐ,TB&XH, Y tế, KH&CN, NN&PTNT. Trong đó, tập trung kiến nghị rút ngắn thời gian giải quyết, đơn giản hóa thành phần hồ sơ nhằm cắt giảm chi phí tuân thủ TTHC cho cá nhân, tổ chức, bãi bỏ một số TTHC không còn phù hợp.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, bắt đầu từ 1/8/2018 thực hiện mô hình cơ chế giải quyết TTHC “một chặng” tại TTPVHCC đối với các TTHC trong lĩnh vực “đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp” thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT. Kết quả chỉ từ 1/8-20/8/2018 đã tiếp nhận 86 TTHC thuộc lĩnh vực “Đăng ký thành lập và hoạt động của doanh nghiệp”. Qua đánh giá cho thấy thời giai giải quyết các TTHC nêu trên đã rút ngắn thời gian so với trước kia từ 1/2 đến 1 ngày làm việc, đã nhận được đánh giá, phản hồi tích cực của các tổ chức, cá nhân.

Đến thời điểm hiện tại, Trung tâm PVHCC tỉnh chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của cá nhân, tổ chức phản ánh việc cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Lê Thùy (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

32oC

Độ ẩm: 63%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2019-04-23