Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lương Sơn tổ chức hội nghị chuyên đề: "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và các giải pháp đấu tranh trong tình hình mới"
Ngày 24/10/2018, Huyện uỷ Lương Sơn đã tổ chức hội nghị chuyên đề: "Nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; dự báo xu hướng và các giải pháp đấu tranh trong tình hình mới".
Toàn cảnh hội nghị chuyên đề

Toàn cảnh hội nghị chuyên đề

Dự hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa; các đồng chí Lãnh đạo Huyện uỷ - HĐND – UBND huyện Lương Sơn, các đồng chí trong BTV huyện uỷ, BCH Đảng bộ huyện, Bí thư, phó Bí thư các chi bộ, Đảng uỷ cơ sở, uỷ viên BTV Đảng uỷ các xã, thị trấn cùng toàn thể các đồng chí đảng viên của Đảng bộ cơ quan Đảng, đoàn thể, Đảng bộ cơ quan chính quyền, Đảng bộ quân sự và Đảng bộ công an huyện Lương Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư TT huyện uỷ Lương Sơn đã nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới, hội nghị cần tập trung tiếp thu, nắm chắc các nội dung mà báo cáo viên truyền đạt. Trên tinh thần đó, sau hội nghị tiếp tục tổ chức quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “ Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng- văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, đạo đức cách mạng trong cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân. 

Trước mắt, đồng chí đề nghị các chi, Đảng bộ và toàn thể các đồng chí Đảng viên trong huyện thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chủ động nắm chắc tình hình, sớm phát hiện, xử lý kịp thời những biểu hiện phức tạp, nổi cộm phát sinh từ cơ sở; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, khiếu kiện, làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... 

Hội nghị đã được nghe đồng chí Vũ Trọng Hà, Chánh văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa truyền đạt các nội dung: Một số điểm đáng lưu ý về tình hình hoạt động và nhận diện âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch trong thời gian gần đây; Dự báo tình hình trong nước thời gian tới và định hướng một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống âm mưu hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng – văn hóa trong tình hình mới.

Hội nghị chuyên đề có ý nghĩa thiết thực giúp cán bộ, lãnh đạo chủ chốt, Đảng viên của huyện Lương Sơn thấy rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, những vấn đề đặt ra và định hướng một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống diễn biến hòa bình, góp phần giữ vững an ninh tư tưởng, ổn định chính trị xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Trần Trang

(Đài Lương Sơn)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2020-03-30