Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lương Sơn: Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 02/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ
Đảng bộ huyện Lương Sơn có 46 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 28 đảng bộ cơ sở; 18 chi bộ cơ sở; 310 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. Sau 4 năm thực hiện Chỉ thị số 31-CT/TU, ngày 02/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu của các tổ chức đảng. Nhiều chi bộ đã giữ vững và phát huy vai trò là hạt nhân chính trị lãnh đạo ở cơ sở, vận động và tổ chức quần chúng thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên; thực hiện tốt quản lý, giáo dục, bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao trình độ chính trị, phẩm chất năng lực công tác cho đảng viên.
Công tác đảng viên tiếp tục được coi trọng và thực hiện toàn diện trên cả 3 mặt quản lý, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và phát triển đảng viên mới. Công tác tạo nguồn phát triển đảng được cấp uỷ chú trọng cả về số lượng và chất lượng; qua đó, đội ngũ cảm tình đảng được xây dựng, giáo dục, bồi dưỡng trong quá trình hoạt động thực tiễn. Từ năm 2017 đến tháng 8/2018, Huyện Lương Sơn đã kết nạp được 240 đảng viên mới, các thủ tục, quy trình đảm bảo đúng quy định Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn của Trung ương.

Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được cấp uỷ quan tâm, chú trọng. Trong 4 năm qua, huyện ủy đã giải thể 10 tổ chức cơ sở đảng, chuyển loại hình 3 tổ chức cơ sở đảng, thành lập 5 tổ chức cơ sở đảng. Tập trung thực hiện sáp nhập, đặt tên, đổi tên và thành lập mới thôn, xóm theo hướng dẫn của tỉnh. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được cấp uỷ các cấp quan tâm nhằm xây dựng được đội ngũ cán bộ thực sự có năng lực, biết giải quyết các vấn đề được giao trên nguyên tắc kết quả, hiệu quả và chất lượng. Từ năm 2017 đến tháng 8/2018 huyện đã mở 05 lớp với 416 học viên nhằm cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên. Đội ngũ cấp ủy viên, bí thư chi bộ cơ bản là những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức và lối sống lành mạnh, nhiệt tình, có năng lực thực tiễn về công tác Đảng, công tác vận động quần chúng. Do đó, chất lượng các cuộc họp ngày càng được nâng lên. Chất lượng đội ngũ cấp ủy viên cơ sở ngày càng đảm bảo về số lượng và chất lượng, đến tháng 8/2018 cấp ủy chi bộ cơ sở là 45 đồng chí và cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở là 874 đồng chí.

Xác định chi bộ cơ sở là hạt nhân chính trị của Đảng, là nơi trực tiếp lãnh đạo cơ sở thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thời gian qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo thực hiện nghiêm túc chế độ, nội dung sinh hoạt đảng, các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về sinh hoạt chi bộ; qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Bên cạnh sinh hoạt chi bộ định kỳ hằng tháng, các chi bộ đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn mỗi quý 1 lần, nội dung sinh hoạt chuyên đề chủ yếu tập trung thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; lãnh đạo vận động nhân dân đóng góp xây dựng hạ tầng, xây dựng thôn, xóm, khu phố văn hóa, công tác an ninh trật tự trên địa bàn, công tác phát triển đảng viên…100%  Đảng ủy cơ sở đều phân công cấp ủy viên phụ trách theo dõi một số chi bộ, từ đó giúp cho đảng ủy chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện nội dung, phương pháp sinh hoạt của các chi bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tự phê bình và phê bình, nâng cao nhận thức cho đảng viên trong sinh hoạt chi bộ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, đoàn thể vững mạnh. Đối với các chi bộ yếu kém, cấp ủy cấp trên cử cán bộ hướng dẫn, giúp đỡ về phương pháp, quy trình tổ chức sinh hoạt chi bộ, kết hợp tìm giải pháp lãnh đạo giải quyết dứt điểm các khâu yếu kém, tồn tại. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được các tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, qua đó đã nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ. Đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, Ban Thường vụ Huyện uỷ thường xuyên quan tâm, tạo mọi điều kiện để cán bộ, đảng viên đều được học tập lý luận chính trị từ sơ cấp trở lên. Mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo và cách thức giải quyết những tình huống cụ thể cho cán bộ cơ sở.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Từ năm 2017 đến tháng 8/2018, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và cơ sở kiểm tra chuyên đề 98 tổ chức đảng, 106 đảng viên; kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 04 tổ chức đảng và 03 đảng viên. Qua kiểm tra nhận thấy chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật. Giải quyết khiếu nại tố cáo 01 đảng viên, kết luận tố đúng và đúng một phần, đảng viên có khuyết điểm, vi phạm 01 đảng viên, phải kỷ luật 01 đảng viên. Cấp ủy các cấp và Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thi hành kỷ luật trong Đảng 27 đảng viên. Công tác đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hằng năm được triển khai nghiêm túc và theo hướng thực chất, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ, trong thời gian tới Đảng bộ huyện Lương Sơn tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức phù hợp với từng loại hình chi bộ, mở rộng hình thức sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề; phát huy dân chủ trong sinh hoạt chi bộ gắn  với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khoá XII) về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Tăng cường lãnh đạo, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ bí thư chi bộ và thực hiện tốt chính sách cán bộ. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm. Thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nền nếp, nội dung và chất lượng sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác cho đội ngũ cấp ủy viên cơ sở và bí thư chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và uỷ ban kiểm tra các cấp.

Việt Hà (VPTU)

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

18oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2020-02-24