Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả hoạt động công tác nội chính quý III, năm 2018 trên địa bàn tỉnh
Quý III năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền và các cơ quan nội chính trong tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác theo chức năng, nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng quân sự địa phương.
Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 28/10/2015 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật, tội phạm và công tác thi hành án; Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 16/01/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; Chỉ thị số 30-CT/TU, ngày 21/4/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề; Chỉ thị số 33-CT/TU, ngày 22/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2018 và Chỉ thị số 34-CT/TU, ngày 22/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh, trật tự năm 2018.

Phối hợp với các cơ quan theo dõi, nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, các vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp; tiếp tục theo dõi các vụ việc tiêu cực, vụ án tham nhũng, kinh tế đang được các cơ quan tiến hành tố tụng, thanh tra, kiểm tra và các cơ quan liên quan thụ lý giải quyết. Giám sát, đôn đốc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, tin báo tố giác tội phạm về tham nhũng, kinh tế, các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài, được dư luận xã hội quan tâm.

Tham mưu tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ và phòng, chống khủng bố tỉnh năm 2018; chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ diễn tập bảo đảm khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố Hòa Bình tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018 bảo đảm an toàn. Chỉ đạo tổ chức diễn tập chỉ huy cơ quan cho cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố; đôn đốc theo dõi, chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường, thị trấn.

Tăng cường nắm tình hình liên quan an ninh trật tự trên các lĩnh vực. Chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời những vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tham mưu giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện, đền bù giải phóng mặt bằng, cản trở hoạt động của doanh nghiệp đảm bảo an ninh xã hội; chủ động phòng ngừa từ xa, từ cơ sở không để các thế lực thù địch, kẻ xấu lời dụng kích động gây rối an ninh trật tự. Đẩy mạnh tấn công trấn áp tội phạm, tiếp tục kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh tội phạm, đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án đã khởi tố; trọng tâm là triệt phá các ổ nhóm tội phạm trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm xâm hại trẻ em, tệ nạn cờ bạc, số đề...

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra nghiệp vụ đối với Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, kiểm sát kịp thời các tin báo, tố giác về tội phạm. Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án. Phấn đấu 100% các vụ việc được giải quyết trong thời hạn theo quy định của pháp luật; giải quyết các vụ, việc đạt tỷ lệ cao. Phấn đấu tỷ lệ án bị hủy, sửa giảm so với năm 2017, tỷ lệ quyết định thi hành án hình sự đạt 100%. Tăng cường công tác xét xử lưu động nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, đặc biệt là người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát đối với hoạt động của các Đoàn thanh tra; đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận và xử lý sau thanh tra, phấn đấu thu hồi tiền và tài sản đạt trên 70%, kiên quyết xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật, đặc biệt là việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức vi phạm được phát hiện qua thanh tra. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết về khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 80%. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Theo dõi chặt chẽ tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh, phát hiện những nơi có yếu tố xảy ra khiếu kiện đông người để kiến nghị biện pháp giải quyết dứt điểm, không để phát sinh thành "điểm nóng", hạn chế công dân tập trung đông người lên tỉnh và Trung ương khiếu kiện.

Thái Sơn (BTGTU)

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2019-05-22