Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII
Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, nhân dân về nội dung Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Vừa qua, tại Nhà văn hóa xã Yên Trị, huyện Yên Thủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

 

Tham gia Hội thi có 12 đội đến từ các huyện, thành phố và các sở, ngành. Các đội phải trải qua 3 phần thi: Màn chào hỏi; thi kiến thức; thi năng khiếu. Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức Hội thi đã trao 1 giải nhất; 2 giải nhì; 3 giải ba; 8 giải khuyến khích cho các đội.

Thông qua Hội thi đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong cán bộ, hội viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của tổ chức hội các cấp, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Góp phần quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân, nhận diện những biểu hiện suy thoái và "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Nắm vững mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Trung ương 4 để triển khai xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện sát đúng, có hiệu quả. Làm cho các cấp hội, cán bộ, hội viên  gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.

Thái Sơn

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2019-09-19