Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

UBKT Huyện ủy Lạc Thủy: Tăng cường kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm
Xác định kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm là nhiệm vụ trọng tâm của UBKT các cấp, ngay từ đầu năm UBKT huyện ủy Lạc Thủy đã chủ động nắm tình hình tổ chức đảng và đảng viên, kết hợp nhiều nguồn thông tin, kiểm tra có trọng tâm vào các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm, những vấn đề bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.
9 tháng đầu năm 2018, UBKT huyện ủy đã kiểm tra 02 tổ chức đảng cấp dưới và 09 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm (tăng 01 tổ chức đảng và 04 đảng viên so cùng kỳ); trong đó có 02 đồng chí HUV, 06 Đảng ủy viên. Nội dung kiểm tra về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai, mua sắm tài sản; về thực hiện nhiệm vụ được giao và những điều đảng viên không được làm; công tác cán bộ. Qua kiểm tra kết luận 02 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 09 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; đến mức phải thi hành kỷ luật 06 đảng viên, đã thi hành kỷ luật 06 đảng viên bằng hình thức khiển trách.

UBKT Đảng ủy cơ sở trực thuộc huyện ủy đã kiểm tra 06 tổ chức đảng cấp dưới và 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Nội dung kiểm tra về chấp hành nghị quyết, quy định của đảng, thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ; về những điều đảng viên không được làm; trong quản lý tài chính; về đạo đức, lối sống. Qua kiểm tra, kết luận 06 tổ chức đảng có khuyết điểm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, 08 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 04 đảng viên.

Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm cấp ủy các cấp và Ủy ban Kiểm tra huyện ủy đã thi hành kỷ luật 18 đảng viên, Trong đó: khiển trách 13 trường hợp, cảnh cáo 03 trường hợp và khai trừ 02 trường hợp. Nội dung vi phạm về nguyên tắc sinh hoạt Đảng, về những điều đảng viên không được làm; sử dụng trái phép chất ma túy; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; phẩm chất đạo đức, lối sống; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Như vậy, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã thực sự góp phần quan trọng vào việc ổn định chính trị trong đảng bộ huyện, tăng cường công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngọc Vân

(UBKT Huyện ủy Lạc Thủy)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 00:30:00
ngày 2020-03-30