Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2018
Những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã quan tâm chú trọng tới công tác phòng cháy, chữa cháy, tăng cường phổ biến pháp luật và kiến thức về phòng cháy, chữa cháy. Lực lượng  cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh đã được quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy; các cơ sở kinh donah sản xuất cũng đã được tuyên truyền và tích cực trang bị các hệ thống, phương tiện thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại chỗ.... từ đó đã góp phần giảm thiểu tối đa những thiệt hại khi có cháy, nổ, thiên tai xảy ra.
Cảnh sát PCCC tỉnh thực hành phương án PCCC, cứu hộ, cứu nạn tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc)

Cảnh sát PCCC tỉnh thực hành phương án PCCC, cứu hộ, cứu nạn tại xã Toàn Sơn (Đà Bắc)

Ngay sau khi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy (Luật số 40/2013/QH13 của Quốc hội) được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu Luật Phòng cháy, chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy sửa đổi, bổ sung tới lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể, chính quyền trên địa bàn tỉnh. Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 47-CT/TW, ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và các Quyết định, Chương trình hành động, Kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về công tác phòng cháy, chữa cháy. Tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành chức năng, chính quyền địa phương mà nòng cốt là lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ, nêu cao vai trò, trách nhiệm trong chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy. Từ đó, nhiều địa phương, đơn vị đã chú trọng hơn tới công tác PCCC, quan tâm chỉ đạo việc quy hoạch về PCCC; xây dựng và nhân rộng những mô hình tốt về PCCC, thúc đẩy phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra.

Trong những năm qua, các cấp, các ngành  đã phối hợp tổ chức hơn 800 buổi tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC với hơn 700 nghìn lượt người tham gia; tổ chức 5 buổi tọa đàm, đưa 56 tin bài, 15 phóng sự phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương. Tại các cơ quan, DN trên địa bàn tỉnh đã thành lập 650 đội phòng cháy, chữa cháy cơ sở; các xã, phường, thị trấn, điạ bàn trọng điểm về PCCC đã bước đầu thành lập và duy trì hoạt động 143 đội dân phòng với hơn 3.500 đội viên, đã có riêng 1 đội PCCC chuyên ngành. Toàn tỉnh có 1 đội kiểm lâm cơ động và PCCC rừng, 11 tổ quản lý bảo vệ rừng và PCCC, 206 tổ bảo vệ rừng cấp xã và 5 tổ bảo vệ rừng thuộc các Ban quản lý rừng, khu bảo tồn thiên nhiên, chủ rừng lớn; lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ rèng, PCCC ở các thôn, xóm đã thành lập được 1.830 tổ với hơn 12.000 người. Các lực lượng này đã cứu chữa, dập tắt kịp thời trên 70% số vụ cháy xảy ra khi mới phát sinh, không để xảy ra cháy lớn, gây thiệt hại về người và tài sản; phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy kịp thời cứu chữa các vụ cháy và tham gia khắc phục hậu quả các vụ cháy, nổ xả ra tại các đơn vị, cơ sở, địa bàn khu vực.

Hoạt động PCCC được quan tâm, trong 4 năm gầy đây (2014 - 2018) toàn tỉnh xảy ra 104 vụ cháy, làm 5 người chết, 33 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 30 tỷ đồng và 32,68 ha rừng. Các vụ cháy phần lớn xảy ra ở khu vực thành thị và lĩnh vực kinh tế tư nhân, nơi thường có nhà dân, các cơ sở sản xuất chứa nhiều nguyên  vật liệu, hàng hóa dễ cháy. Nguyên nhân chủ yếu do sự cố điện, sơ xuất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt. Nhìn chung, các vụ việc xảy ra đều được xử lý chính xác, xuất xe nhanh chóng, tổ chức cứu chữa đạt hiệu quả, việc áp dụng  kỹ thuật chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn phù hợp, đem lại hiệu quả cao. Qua đó đã hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản.

Đánh giá chung, trong những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, ngành, tổ chức, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân được thực hiện tốt. Công tác kiểm tra, hướng dẫn tiến hành thường xuyên, lực lượng chữa cháy và trang thiết bị cơ bản đáp ứng yêu cầu khi có các vụ cháy lớn xảy ra, góp phần quan trọng vào bảo vệ an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Lê Thùy (CTTĐT)

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 74%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2019-05-22