Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị giao ban báo chí Quý III, định hướng công tác tuyên truyền Quý IV năm 2018
Ngày 15/10/2018 tại Hội trường Ban, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã tổ chức Hội nghị giao ban báo chí Quý III năm 2018 định hướng công tác tuyên truyền Quý IV năm 2018. Dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,  Sở Thông tin và truyền thông, Đài PTTH tỉnh, Báo Hoà Bình, Bưu điện tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh, Thường trú Báo Nhân Dân, Thông tấn xã Việt Nam tại Hoà Bình, Phòng chuyên môn thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.
Quý III năm 2018, hoạt động của công tác báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông; chủ động xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền, phản ánh đầy đủ, toàn diện các lĩnh vực của đời sống xã hội của đất nước, của địa phương với các hình thức đa dạng, phong phú, đảm bảo tính chính trị, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội. Công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra, xử lý các thông tin báo chí phản ánh. Việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các địa phương và các sở, ngành dần đi vào nề nếp. Các cơ quan báo chí địa phương, cơ quan thường trú và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh đã bám sát định hướng tuyên truyền, hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng thông tin của Đảng, Nhà nước; phản ánh đúng mặt tích cực, nêu gương điển hình tiên tiến trong xây dựng Đảng, chính quyền, biểu dương những nhân tố mới trong sản xuất kinh doanh, kịp thời phê phán những biểu hiện tiêu cực và phát huy những nhân tố tích cực trong các phong trào thi đua ở địa phương… đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh trong năm 2018. Quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, kêu gọi đầu tư của các doanh nghiệp, góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Báo chí đã tập trung tuyên truyền, phản ánh những sự kiện thời sự, chính trị nổi bật của đất nước, của địa phương như: việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ ”; việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kết quả 02 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền về kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, công tác chuẩn bị cho năm học mới 2018-2019 ...

Các cơ quan báo chí đã tập trung đưa tin, phản ánh tình hình và những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng về "Một số vấn đề về tiếp tục đối mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập" trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những nội dung quan trọng cần tuyên truyền, vận động để góp phần giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về đổi mới, sắp xếp tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế; đồng thời tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, không để các thế lực thù địch, các phần tử xấu lợi dụng xuyên tạc, chống phá, chia rẽ nội bộ trong quá trình triển khai thực hiện.

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền việc thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, của địa phương: tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9); tuyên truyền Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ X nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; Đại hội Thi đua quyết thắng LLVT tỉnh giai đoạn 2013-2018;... Thông tin, phản ánh đầy đủ các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh; các hội nghị Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh...

Các cơ quan báo chí đã phản ánh kịp thời, đúng định hướng, đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền đậm nét các sự kiện thời sự chính trị nổi bật của đất nước, của địa phương trong quý; nhiều bài viết, chương trình có chất lượng cao, nội dung phong phú, sinh động đã để lại ấn tượng sâu sắc cho khán thính giả về truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Từ đó góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh vào cuộc sống; góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu làm rõ thêm kết quả công tác tuyên truyền trên báo chí của tỉnh; những thuận lợi khó khăn, đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Toàn, UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã định hướng công tác báo chí, tuyên truyền quý IV/2018 tập trung vào các nội dung:  Tuyên truyền kết quả kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, những nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV; công tác triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6,7 (khóa XII) của Đảng về tổ chức bộ máy; các chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ tỉnh; công tác chuẩn bị, tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; ...; công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; công tác đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thông tin về tiềm năng, thế mạnh, cũng như các dự án chuẩn bị kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; tuyên truyền kết quả thực hiện các chương trình, dự án, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn  tỉnh; tuyên truyền và nhân rộng các gương điển hình tập thể và cá nhân sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội địa phương...

Thái Sơn

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

19oC

Độ ẩm: 78%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:00:00
ngày 2020-03-31