Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng
Thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng được nâng lên rõ rệt. Phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, tập trung về cơ sở, trở thành phong trào của quần chúng.
Các cấp ủy Đảng, chính quyền phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia, vận động nhân dân ra sức thi đua thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đó, góp phần tạo động lực thúc đẩy các hoạt động lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân các dân tộc trong tỉnh được cải thiện; an ninh quốc phòng được tăng cường, giữ vững, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, chính quyền. Thi đua, khen thưởng thực sự là biện pháp để tổ chức, vận động, tập hợp quần chúng. Các phong trào thi đua đã được triển khai rộng khắp, sôi nổi, liên tục, trên mọi lĩnh vực và được đông đảo quần chúng tích cực hưởng ứng tham gia. Chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng từ các cấp được nâng cao.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo cấp ủy các cấp tích cực tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về công tác xây dựng Đảng gắn với Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 và Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ; phát huy dân chủ trong Đảng, giữ gìn và tăng cường sự đoàn kết, thống nhất, bảo đảm kỷ cương, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu và những biểu hiện tiêu cực khác. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, 100% đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và tương đương đã tiến hành kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kiểm điểm và chỉ ra 13 hạn chế, khuyết điểm. Đến nay, đã kịp thời sửa chữa, cơ bản khắc phục được các hạn chế, khuyết điểm.

Lãnh đạo các cấp, các ngành phát động các phong trào thi đua chuyên nhằm hướng tới các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ khó khăn cần tập trung hoàn thành. Trong 03 năm (2014 - 2017), Ủy ban nhân dân tỉnh đã phát động 12 phong trào thi đua chuyên đề để thực hiện trong giai đoạn 2015-2020: Phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo không ai bị bỏ lại phía sau”, “Cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và chung sức xây dựng nông thôn mới góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và giai đoạn 2015 - 2020”, “Cải cách hành chính nâng cao chất lượng công vụ”, “Thi đua lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp trong công tác lao động sản xuất và học tập góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội”, “Nông dân tỉnh Hòa Bình thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”, “Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ về Phòng, chống tham nhũng”.... Các phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng tới các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh và bước đầu đạt được kết quả. Trong đó, phong trào “Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” đã đạt những kết quả tích cực, thực sự là động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Điển hình là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn; góp công, góp vật liệu để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn khang trang, hiện đại; phong trào thi đua cải tạo, chỉnh trang nhà ở, cải tạo ao, vườn, cổng, ngõ, tường rào xanh - sạch - đẹp,...Nhiều mô hình, điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới được phổ biến, nhân rộng.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hòa Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang Website của Tỉnh ủy đã có các chuyên mục, chuyên đề, bài viết về mô hình, nhân tố mới, cách làm hay, “Gương Người tốt - Việc tốt”; tuyên truyền, nêu gương học tập các mô hình, gương điển hình tiên tiến đến mọi tầng lớp nhân dân.  

Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền tiếp tục triển khai có hiệu quả việc tuyên truyền chủ trương chính sách, pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; đồng thời, quan tâm chỉ đạo việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua thường xuyên, đột xuất, theo chuyên đề. Hằng năm, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác thi đua - khen thưởng tạ icác đơn vị, địa phương để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện công tác thi đua, khen thưởng tại cơ sở.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 28/4/2017 về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2017-2020. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 23/KH-UBND, ngày 07/3/2016, triển khai nhân rộng 16 điển hình tiên tiến; Kế hoạch số 101/KH-UBND, ngày 01/9/2016 nhân rộng 11 điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh: Hộ gia đình ông Nguyễn Duy Lành, thôn Chùa Bột, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy với mô hình trang trại chăn nuôi kết hợp đạt từ 8 đến 10 tỷ đồng/năm; Hộ gia đình ông Trần Văn Tuyên, Khu 4 thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong với mô hình trồng cây có múi 10 tỷ đồng/năm. Nhân dân và cán bộ huyện Tân Lạc với mô hình “Phát triển cây bưởi đỏ, bưởi da xanh”; Nhân dân và cán bộ huyện Cao Phong với mô hình “Liên kết 50/50 sản xuất cây ăn quả có múi”. Điển hình trong phong trào Thi đua lao động, sáng tạo, nghiên cứu khoa học: ông Nguyễn Hồng Yến, Chi Cục trưởng, Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bà Phạm Thị Ngọc Tú, Công nhân Công ty TNHH nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam. Điển hình trong tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương: Ông Xa Văn Thế, xóm Nhạp II, xã Đồng Chum, huyện Đà Bắc. Điển hình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Phó trường phòng Cánh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh. Điển hình vượt lên tật nguyền dạy học, phụ đạo cho các em học sinh nghèo: Bà Hà Thị Minh Huệ, tổ 25, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa Bình;...

Từ năm 2014 đến 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho 170 bà mẹ đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc (Trong đó: Phong tặng 16 bà mẹ; truy tặng 154 bà mẹ). Đến nay, việc xét đề nghị cấp có thẩm quyền khen thưởng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình về cơ bản đã được giải quyết kịp thời, đúng quy định. Khen thưởng Huân chương độc lập cho gia đình có nhiều liệt sỹ: Ủy ban nhân dân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ, trình Chủ tịch nước tặng, truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 29 gia đình có nhiều liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong đó: Tặng 01 gia đình, truy tặng 28 gia đình). Các huyện, thành phố đã kịp thời khen thưởng các phong trào thi đua chuyên đề và đột xuất đối với các tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc. Tỷ lệ khen thưởng cho người lao động trực tiếp so với tổng số cá nhân được khen thưởng tại các sở, ban, ngành, đoàn thể; các huyện, thành phố như sau: Danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở đạt tỷ lệ từ 5-20%; danh hiệu lao động tiên tiến đạt tỷ lệ 80-90%; giấy khen đạt tỷ lệ từ 70-90%.

Phương Thảo (BDVTU)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2020-10-01