Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đẩy mạnh công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Kết luận số 92-KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 05/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về "Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020", trong những năm qua công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều kết quả tích cực.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tư pháp của tỉnh thực hiện thường xuyên nhiệm vụ tham gia xây dựng, hoàn thiện các chính sách, pháp luật hình sự, dân sự và thủ tục tố tụng, đặc biệt là việc tham gia ý kiến đóng góp xây dựng các dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật.  Định kỳ hằng quý, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực các huyện ủy, thành ủy tổ chức giao ban với các cơ quan trong khối nội chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện, đề ra nhiệm vụ công tác nội chính, công tác cải cách Tư pháp trong thời gian tới. Đối với những vụ án điểm, phức tạp, đều tổ chức họp liên ngành để cùng thống nhất các biện pháp giải quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan Tư pháp tăng cường công tác phối hợp nhằm thực hiện hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

Tất cả các vụ việc có dấu hiệu tội phạm đều được khởi tố điều tra, phân công điều tra viên thụ lý vụ án, xây dựng kế hoạch điều tra. Tiến độ, chất lượng điều tra các vụ án được nâng lên, số vụ án phải điều tra bổ sung giảm, hầu hết các vụ án đề nghị truy tố đều được viện kiểm sát nhan dân truy tố theo luật định, đảm bảo đúng người, đúng tội, không có trường hợp nào oan sai. Công tác kỹ thuật hình sự và hồ sơ nghiệp vụ, công tác thi hành án hình sự, hỗ trợ tư pháp và quản lý can phạm nhân được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định về trình tự, thủ tục.

Ban cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách tư pháp. Tỷ lệ giải quyết án đạt cao; các vụ án được truy tố đúng tội, đúng thời hạn luật định. Chủ động phối hợp với ngành tòa án tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động và phiên tòa rút kinh nghiệm; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố mà Tòa án xét xử tuyên không phạm tội; công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường và hiệu quả hơn. Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh đã tăng cường công tác kiểm sát trực tiếp hoạt động chấp hành pháp luật của các cơ quan tư pháp. Tiến hành kiểm sát trực tiếp tại các cơ quan điều tra cấp huyện và tỉnh.

Chất lượng hoạt động của Tòa án mà trọng tâm là hoạt động xét xử tiếp tục được nâng cao, tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án được đẩy nhanh, chú trọng làm tốt việc tranh tụng tại phiên tòa, xét xử nghiêm minh các vụ án tham nhũng, làm tốt công tác hòa giải trong giải quyết án dân sự; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức trong sạch, vững mạnh. Việc đổi mới thủ tục xét hỏi và nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp tiếp tục được triển khai thực hiện và có những chuyển biến tích cực, đảm bảo tính dân chủ khách quan trong hoạt động xét xử.

Công tác xét xử, giải quyết án đạt tỷ lệ cao và đảm bảo chất lượng, các phiên tòa đều được tiến hành theo hướng đổi mới thủ tục xét hỏi và mở rộng tranh tụng tại phiên tòa. Các phán quyết của hội đông xét xử chủ yếu dựa trên kết quả thẩm tra, tranh tụng công khai tại phiên tòa, do vậy đảm bảo tính khách quan, dân chủ trong xét xử, từ đó nâng cao chất lượng xét xử. Công tác xét xử án hình sự đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không có trường hợp kết án oan người vô tội, chú trọng tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm đảm bảo giải quyết tốt các vụ án, đặc biệt đối với những vụ án lớn, trọng điểm được dư luận xã hội quan tâm, định kỳ trao đổi những vấn đề còn có ý kiến khác nhau về đánh giá chứng cứ và áp dụng thống nhất pháp luật, do đó hạn chế việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung nhiều lần giữa các cơ quan tiến hành tố tụng.

Công tác thi hành án hình sự đảm bảo kịp thời, không để quá hạn luật định, việc hoãn, tạm đình chỉ thi hành án, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù đều có căn cứ theo quy định của pháp luật. Chủ động, thường xuyên phối hợp với viện kiểm sát và cơ quan công an rà soát danh sách những người đã có quyết định thi hành án phạt tù hiện đang còn tại ngoại chưa bị bắt thi hành án để đôn đốc bắt thi hành án, đồng thời phối hợp tốt với chính quyền địa phương trong việc quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ ở địa phương. Các cơ quan Thi hành án dân sự trong tỉnh đã chủ động, tích cực trong công tác chuyên môn, thi hành án theo quy định và tiến hành phân loại án để thi hành. Các bước tổ chức thi hành án theo đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức xã hội và công dân.

Các cơ quan tư pháp thực hiện tốt việc phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành và quy chế phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Các cơ quan tiến hành tố tụng thường xuyên trao đổi, phối hợp trong việc thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án được nhanh chóng, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc của viện kiểm sát nhân dân hai cấp tiếp tục được củng cố. 100% các cơ quan thi hành án dân sự trong tỉnh được đầu tư xây dựng trụ sở riêng. Ngành tòa án tiếp tục đầu tư xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh và sửa chữa, nâng cấp một số tòa án nhân dân huyện.

Mặt trận Tổ quốc các cấp tích cực, chủ động phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trước và sau kỳ họp. Mặt trận tổ quốc và các thành viên tích cực tham gia các hoạt động: giới thiệu hội thẩm nhân dân; giáo dục, cảm hóa người vi phạm pháp luật tại cộng đồng; tiếp nhận và đề nghị giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực tư pháp bên cạnh đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong hoạt động tư pháp. Thông qua các hoạt động giám sát trực tiếp và gián tiếp đã kịp thời đưa ra các kiến nghị góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ cải cách tư pháp và nguyện vọng của cử tri.

Thái Sơn

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

31oC

Độ ẩm: 59%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2020-05-26