Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Lương Sơn: Hội nghị chuyên đề nhận diện đấu tranh, phòng chống các âm mưu, thủ đoạn kích động và biểu tình của các thế lực thù địch trên không gian mạng
Ngày 10/10/2018, tại xã Hợp Hòa (Lương Sơn), Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn đã phối hợp với Phòng văn hóa thông tin huyện và Lữ đoàn xe tăng 201 - Binh chủng tăng thiết giáp tổ chức hội nghị chuyên đề nhận diện, đấu tranh với các quan điểm thù địch sai trái trên không gian mạng đến toàn thể các đồng chí Đảng viên của Đảng bộ xã Hợp Hòa. 
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lương Sơn thông báo các nội dung của hội nghị lần thứ 8 của BCH TW Đảng khóa XII diễn ra vừa qua. Theo đó, từ ngày 2 - 6/10/2018, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ tám để thảo luận, cho ý kiến về: Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xem xét một số vấn đề về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác.

Cũng tại hội nghị chuyên đề này, các đại biểu còn được nghe đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn xe tăng 201 - Binh chủng Tăng thiết giáp truyền đạt các nội dung nhằm nhận diện, đấu tranh với các quan điểm thù địch sai trái trên không gian mạng. Trong kỷ nguyên công nghệ số, internet đang được các thế lực phản động trong và ngoài nước sử dụng như là một công cụ, phương thức truyền bá các quan điểm sai trái, thù địch nhằm chống phá công cuộc đổi mới, hội nhập, sự lãnh đạo của Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc vạch trần bản chất và kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, chống các quan điểm sai trái, thù địch trên internet là nhiệm vụ cấp thiết hiện nay và cũng là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài đối với mỗi cán bộ, đảng viên và cả hệ thống chính trị, cần được triển khai đồng bộ để góp phần hữu hiệu ngăn chặn, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bảo vệ nền tảng tư tưởng, đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng.

Trần Trang (Đài Lương Sơn)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

22oC

Độ ẩm: 69%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 22:00:00
ngày 2020-10-29