Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020
Sau hai ngày (09-10/10) làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Hội nghị lần thứ 13, BCH Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra và kết thúc tốt đẹp. Chủ trì phiên bế mạc có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu bế mạc hội nghị

Thảo luận tại tổ, đã có 42 đại biểu tham gia góp ý với 42 lượt ý kiến. Hội nghị cũng đã ghi nhận 05 ý kiến thảo luận tại hội trường. Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào các báo cáo, đặc biệt tập trung vào 5 chỉ tiêu cốt lõi khó đạt gồm có: tốc độ tăng GRDP bình quân; cơ cấu kinh tế, thu NSNN, số doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; tỷ lệ đô thị hóa. Sau khi xem xét, đánh giá một cách khách quan, toàn diện các vấn đề, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất nhận định: 9 tháng đầu năm 2018 và trong nửa đầu nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, bên cạnh những thuận lợi, còn nhiều khó khăn, thách thức. Song BCH Đảng bộ tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương; kế thừa, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, quyết liệt chỉ đạo khắc phục những hạn chế, yếu kém, chủ động dự báo, phân tích những lĩnh vực còn tiềm ẩn phức tạp và có kế hoạch khắc phục không để bị động, xử lý kịp thời, linh hoạt, hiệu quả những phát sinh từ thực tiễn hằng ngày. Nhìn chung, BCH Đảng bộ tỉnh đã thống nhất cao và thông qua các văn kiện trình tại hội nghị.

Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh bỏ phiếu bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh


Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tinh thần năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Trong đó, tập trung vào một số giải pháp đó là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện quyết liệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, trọng tâm là khắc phục các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình hàng năm, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thực hiện sắp xếp, sáp nhập các xóm, tổ dân phố và tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 21-NQ/TU. Tăng cường vai trò, hiệu quả hoạt động của HĐNĐ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND các cấp. Triển khai quyết liệt các giải pháp CCHC, hiện đại hóa nền hành chính để cải thiện chỉ số PCI; đổi mới hình thức hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, theo hướng tạo ra tính đột phá trong cải cách TTHC. Rà soát các chỉ tiêu phát triển KT-XH để có giải pháp tạo quyết liệt trong thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, duy trì 6 chỉ tiêu đã đạt, phấn đấu hoàn thành 9 chỉ tiêu dự báo đến năm 2020 sẽ đạt và vượt kế hoạch, tập trung cao độ để hoàn thành 05 chỉ tiêu cốt lõi dự báo khó hoàn thành. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế, thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin. Sớm ban hành hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích cụ thể về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo để tạo nền tảng vững chắc, lâu dài cho phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Phát triển đồng bộ, từng bước hiện đại kết cấu hạ tầng, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm. Phát triển nông nghiệp bền vững; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân…

Về thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thời gian tới cần tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông ngiệp, nông dân, nông thôn; rà soát, điều chỉnh bổ sung nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các vùng sản xuất, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại các vùng chuyên canh lớn, có thế mạnh. Huy động các nguồn lực hỗ trợ nông dân khởi nghiệp, thành lập các doanh nghiệp và HTX trong sản xuất, tiêu thụ nông sản. Hỗ trợ hộ, nhóm hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, chủ trang trại, nông dân trẻ giỏi, làm nòng cốt trong phong trào xây dựng và phát triển KT-XH ở nông thôn. Nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của dân cư nông thôn. Chủ động hội nhập, hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nâng cao năng lực của bộ máy QLNN về nông nghiệp.

Cùng với các nội dung trên, BCH Đảng bộ tỉnh đã thực hiện quy trình bổ sung Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đối với 02 đồng chí: Hồ Đức Anh, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình và Hoàng Xuân Giao, Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 53%

Tốc độ gió: 17 km/hkm/h

Cập nhật lúc 23:30:00
ngày 2020-10-20