Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thành phố Hòa Bình: Giao ban đánh giá kết quả công tác Dân vận và Mặt trận tổ quốc 9 tháng, năm 2018
Vừa qua, tại UBND xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, Ban Dân vận, Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá kết quản công tác Dân vận và công tác Mặt trận tổ quốc 9 tháng năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2018.
Theo báo cáo đánh giá, trong 9 tháng đầu năm 2018, Ban dân vận Thành ủy đã chủ động phối hợp cùng các ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, di dân khu vực sạt lở đến khu tái định cư; đẩy mạnh thực hiện phong trào thu đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước khác trong các tầng lớp nhân dân. Thực hiện tốt các nội dung chương trình công tác của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ, Ban Chủ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và Ban chỉ đạo công tác tôn giáo tại phường Đồng Tiến, Tân Hòa. Đặc biệt Ban Dân vận Thành ủy đã tham mưu tổ chức được 02 cuộc đối thoại nhân dân với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Góp phần giải đáp những thắc mắc trong quần chúng nhân dân.

Trong công tác mặt trận, thành phố tiêp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực  hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, tập trung lao động, sản xuất, kinh doanh, duy trì  hiệu quả các mô hình, câu lạc bộ. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” xây mới và sửa chữa 14 nhà với tổng số tiền hỗ trợ 270 triệu đồng. Hiệp thương với các đoàn thể chính trị xã hội và các tổ chức thành viên của địa phương giúp cho 17 hộ thoát nghèo; hỗ trợ cho các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà do thiên tai 112 hộ với số tiền 1,3 tỷ đồng.

Trong 03 tháng cuối năm 2018, thành phố Hòa Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình hoạt động của các tôn giáo. Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. Chú trọng thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phối hợp tổ chức Hội thảo về công tác Dân vận chính quyền. Đồng thời tiếp tục tham mưu giúp Thành ủy, UBND thành phố tổ chức đối thoại theo Quy định số 232-QĐ/TU, ngày 09/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình. Đồi với công tác mặt trận, tiếp tục tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, phối hợp tổ chức tiếp xúc cử tri của HĐND tỉnh, triển khai thực hiện kế hoạch tháng cao điểm quỹ ”Ngày vì người nghèo”, cuộc vận động ”Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức sơ kết 03 năm thực hiện cuộc vận động  ”Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh và tổng kết 15 năm ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”...

Hội nghị đã tập trung thảo luận về các nội dung liên quan đến công tác mặt trận tại cơ sở, đặc biệt trong thực hiện bình xét gia đình văn hóa tại cơ sở; đổi mới công tác dân vận tại cơ sở và cán bộ chuyên trách thực hiện công tác dân vận tại cơ sở và một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đánh gía cao những nỗ lực Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác, góp phần quan trọng khẳng định vai trò của công tác dân vận và công tác mặt trận  tại cơ sở. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới Ban Dân vận Thành ủy cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời tham mưu cho Thành ủy thực hiện tốt công tác tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, góp phần hạn chế khiếu nại, tố cáo trong quần chúng. Đối với công tác Mặt trận Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần có những văn bản hướng dẫn cụ thể đối với cơ sở để thực hiện việc bình xét gia đình văn hóa và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân. Đồng thời tăng cường công tác phối hợp giữa các ban ngày đoàn thể trong tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ Ngày vì người nghèo, góp phần hỗ trợ nhân dân đặc biệt là hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo.

Lưu Sao (UBND TP. Hòa Bình)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 54%

Tốc độ gió: 15 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2020-11-27