Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 09/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khai mạc Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận và cho ý kiến về các nội dung: Tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018; kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hoạt động Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU ngày 31/10/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: năm 2018 là năm bản lề, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, những vấn đề BCH thảo luận và quyết định có ý nghĩa rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hoạch định chiến lược phát triển trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để Hội nghị đạt kết quả cao nhất.

Nửa đầu nhiệm kỳ 2015-2020 và 9 tháng đầu năm 2018, bên cạnh những thuận lợi, đã xuất hiện nhiều thách thức, tác động từ sự bất ổn, khó lường về chính trị, kinh tế thế giới; những khó khăn nội tại của tỉnh và của đất nước, thiên tai… Trước tình hình đó, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy, TT Tỉnh ủy đã bám sát chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, việc triển khai nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương đảm bảo kịp thời, có nhiều sáng tạo và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Ngay sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đã tập trung lãnh đạo, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; nhanh chóng kiện toàn tổ chức, nhân sự các cơ quan Đảng và bộ máy chính quyền các cấp; khẩn trương triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Trong giai đoạn từ đầu năm 2016 đến giữa năm 2018, kinh tế tăng trưởng khá, GRDP bình quân tăng 8,6%/năm; 9 tháng đầu năm ước đạt 8,41%. Dự báo đến hết năm 2018 cơ cấu kinh tế: công nghiệp – xây dựng chiếm 50,21%, nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 21,24%, dịch vụ chiếm 28,55%; GRDP bình quân đầu người ước đạt trên 48,86 triệu đồng. Tổng thu NSNN từ năm 2016 đến ngày 30/6/2018 đạt 7.675 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm ước đạt trên 2.255 tỷ đồng. Công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm khoảng 3%, đến nay toàn tỉnh tỷ lệ hộ nghèo chiếm 18%, đứng thứ 14 so với cả nước, hộ cần nghèo chiếm tỷ lệ 14,88%, đứng thứ 12 so với cả nước; 60 xã về đích xây dựng NTM. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được đảm bảo; hoạt động đối ngoại được tăng cường và mở rộng.

Toàn cảnh hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13 khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020

Căn cứ tình hình thực tế ở ngành, lĩnh vực, địa phương, hội nghị tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2018 và trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội, đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của BCH Đảng bộ tỉnh; bổ sung những kết quả nổi bật đã đạt được; khẳng định làm rõ 06 chỉ tiêu đã đạt, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, đặc biệt là nguyên nhân 9 chỉ tiêu chưa đạt, 05 chỉ tiêu cốt lõi dự báo khó đạt.

Sau 15 năm thực hiện Chương trình hành động số 15-Ctr/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của BCH Trung ương khóa X, nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã đạt được thành tựu khá tòan diện. Nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, kinh tế nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng, kết cấu hạ tầng KT-XH được tăng cường, bộ mặt nhiều vùng nông thôn được thay đổi; đời sống vật chất tinh thần của cư dân hầu hết các vùng nông thôn được cải thiện… Tuy nhiên, những thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế. Nông nghiệp còn phát triển kém bền vững, sức cạnh tranh thấp. Việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và đổi mới phương thức sản xuất trong nông nghiệp còn chậm. Năm 2017 có 64,5% lao động làm trong lĩnh vực nông nghiệp nhưng chỉ tạo ra 23,22% GRDP của tỉnh, đóng góp 0,38 điểm phần trăm cho tăng trưởng kinh tế. Tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực nông thôn còn cao, chiếm tỷ lệ 21%; môi trường bị ô nhiễm, năng lực thích ứng, đối phó với biến đổi khí hậu còn nhiều hạn chế. Trước tình hình đó, hội nghị thảo luận chỉ rõ những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đề xuất giải pháp trong thời gian tới. Đặc biệt là nhiệm vụ xây dựng giai cấp nông dân, củng cố liên minh công nhân – nông dân – trí thức vững mạnh dước sự lãnh đạo của Đảng.

Hội nghị sẽ diễn ra trong hai ngày, sau phiên khai mạc, hội nghị tiến hành thảo luận tại tổ.

Thùy An (CTTĐT)


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 51%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 14:30:00
ngày 2020-11-27