Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

HĐND thành phố Hòa Bình đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, năm 2018
Ngày 8/10, Thường trực HĐND thành phố tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động 9 tháng, năm 2018. Đồng chí Quách Tùng Dương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hòa Bình.
Toàn cảnh hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Trong 9 tháng, Thường trực HĐND thành phố Hòa Bình đã thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HĐND thành phố; việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố. Tổ chức các phiên họp của Thường trực HĐND thành phố theo Quy chế hoạt động của Thường trực HĐND thành phố Hòa Bình khó XX, nhiệm kỳ 2016-2021. Công tác tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Đã xây dựng kế hoạch, quyết định thành lập Đoàn khảo sát, giám sát và tổ chức 03 được khảo sát, 02 cuộc giám sát. Tại kỳ hợp thứ 5 HĐND thành phố khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua 7 Nghị quyết. các Ban của HĐND thành phố đã xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Chương trình hoạt động của năm 2018. Cụ thể: Ban Dân tộc tổ chức 04 cuộc giám sát, Ban Pháp chế tổ chức 03 cuộc giám sát, Ban Kinh tế - xã hội tổ chức 05 cuộc khảo sát, giám sát. Bên cạnh đó các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thực hiện việc tiếp xúc cử tri để báo cáo kết quả kỳ họp thứ 4, thứ 5, HĐND thành phố khóa XX. Thực hiện phân loại, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri  gửi thường trực HĐND thành phố để tổng hợp chuyển UBND thành phố theo quy định. Tham gia giám sát việc giải quyết cac ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ hợp thứ 4, kỳ họp thứ 5- HĐND thành phố khóa XX.

Hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư và đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện tốt. Thường trực HĐND thành phố đã phân công cụ thể lịch tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân thành phố của Chủ tịch, các Phó chủ tịch HĐND thành phố và duy trì thực hiện nghiêm túc tham gia tiếp công dân cùng UBND thành phố định kỳ 02 ngày/tháng. Bên cạnh đó đã thực hiện tiếp công dân tại phòng làm việc. 9 tháng năm 2018, đã tiếp nhận, phân loại, chuyển 01 đơn khiếu nại của công dân đến UBND thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Xử lý các nhiệm vụ phát sinh giữa hai kỳ họp theo quy định của pháp luật.

Trong 3 tháng cuối năm, Thường trực HĐND thành phố sẽ thường xuyên đôn đốc, giám sát việc thực hiện các NGhị quyết của HĐND thành phố; việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành. Chuẩn bị và tổ chức tốt kỳ họp thứ 6 – HĐND thành phố khóa XX. Thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND thành phố bầu theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND thành phố.

Cũng tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố Hòa Bình đã triển khai Hướng dẫn số 321/HĐ-UBTVQH14, ngày 02/10/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số nội dung tổ chức lấy phiếu tín nhiệm tại HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Công văn số 322/UBTVQH14-CTĐB ngày 02/10/2018 của tài liệu tham khảo thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.

Lưu Sao (UBND TP. Hòa Bình)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 56%

Tốc độ gió: 4 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:00:00
ngày 2020-12-02