Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Hòa Bình năm 2018
Ngày 2/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ diễn tập Khu vực phòng thủ, diễn tập phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Đồng Nguyễn Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí BTV Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã nghe báo cáo nội dung đã triển khai chuẩn bị cho diễn tập KVPT tỉnh năm 2018, diễn tập phòng chống khủng bố tỉnh năm 2018. Phương hướng, nhiệm vụ thời gian tiếp theo. Báo cáo ý định diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Báo cáo ý định diễn tập phòng chống khủng bố năm 2018. 

Hội nghị triển khai kế hoạch Tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2018 của UBND tỉnh nhằm quán triệt và cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 22/9/2008 của Bộ chính trị “về tiếp tục xây dựng các tỉnh, TP trực thuộc TW thành khu vực phòng thủ trong tình hình mới” Các Chỉ thị của Bộ Chính trị, các Nghị định của Chính phủ về xây dựng nền quốc phòng và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Việc diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, kết hợp kinh tế với QP-AN, chủ động chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, lãnh đạo điều hành giữ vững an ninh chính trị, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương trong mọi tình huống. Bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; năng lực làm tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an, các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong xây dựng khu vực phòng thủ, khả năng tổ chức chỉ huy hiệp đồng và sẵn sàng chiến đấu của Bộ đội địa phương, Dân quân tự vệ, Dự bị động viên thực hiện nhiệm vụ khi chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng...

Hội nghị đã thông qua quyết định thành lập BTC, các Tiểu ban giúp việc BTC trong diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng BTC. Các phó trưởng BTC là các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Thành lập 5 tiểu ban gồm: Tiểu ban Nội dung; Tiểu ban Trang trí, khánh tiết, thi đua và tuyên truyền; Tiểu ban đón tiếp khách, bảo đảm Hậu cần, Kỹ thuật và Tài chính; Tiểu ban lực lượng, xây dựng công trình, huấn luyện thực binh; Tiểu ban tổng kết. Thông báo phân công nhiệm vụ cho BTC, các Tiểu ban giúp việc BTC trong diễn tập KVPT tỉnh năm 2018, nhằm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch của UBND tỉnh về việc tổ chức diễn tập KVPT tỉnh năm 2018. Thống nhất về nội dung, thời gian, phương pháp tổ chức thực hiện giữa các Sở, Ban, ngành, đoàn thể. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho BTC, các Tiểu ban để chủ động làm công tác chuẩn bị, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ vừa hoàn thành công tác chuyên môn vừa thực hiện tốt nội dung, nhiệm vụ diễn tập đạt hiệu quả cao nhất. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất một số nội dung về thời gian, địa điểm tổ chức diễn tập KVPT và phòng chống khủng bố năm 2018. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu công tác tổ chức chuẩn bị phải chu đáo, hiệp đồng chặt chẽ, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, tổ chức thực hiện theo đúng chức năng. BTC, các Tiểu ban giúp việc chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND các huyện, thành phố liên quan làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập và thực hành diễn tập đạt kết quả cao; chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công. Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức diễn tập của UBND tỉnh. Ý định diễn tập, Kế hoạch phân công của BTC  từng Tiểu ban, từng Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND  các huyện, thành phố liên quan xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện đúng với quy trình diễn tập, phù hợp với nhiệm vụ và tình hình của cơ quan, đơn vị.

Lê Thùy

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 79%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 15:00:00
ngày 2019-09-19