Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 9/2018
Ngày 28/9, UBND tỉnh tổ chức hội nghị thường kỳ tháng 9 cho ý kiến vào các Tờ trình Đề án, Báo cáo quan trọng của tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; lập mới Quy hoạch tỉnh đến năm 2030. Báo cáo nêu rõ: trên cơ sở Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành địa phương tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu, quy hoạch chuyên ngành xây dựng, đất đai, quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH các huyện, thành phố trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và để tổ chức triển khai theo quy định.

Sau hơn 5 năm thực hiện Quy hoạch, tỉnh Hòa Bình đã đạt được một số thành tựu nhất định trong phát triển KT-XH, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, đầu tư phát triển các ngành sản xuất, xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn lực và khoa học – công nghệ. Giai đoạn 2013-2015, đã đạt được 14 chỉ tiêu, không đạt 8 chỉ tiêu, 01 chỉ  tiêu không đánh giá được, 03 chỉ tiêu không còn phù hợp. Từ năm 2016 đến giữa năm 2018, kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá, GRDP bình quân tăng 8,6%/năm, GRDP bình quân đầu người ước đạt 48,86 triệu đồng, gấp 1,87 lần so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 14,9% trung bình mỗi năm giảm 3,16%. Trong 3 năm có thêm 29 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã về đích nông thôn mới là 60 xã...Như vậy, so với mục tiêu Quy hoạch giai đoạn 2016-2020, đã đạt được các chỉ tiêu: tổng kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ hộ được dùng lưới điện quốc gia, độ che phủ rừng, gắn phát triển KT-XH với tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới; xây dựng củng cố thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Các chỉ tiêu có khả năng đạt được: tốc độ tăng trưởng bình quân tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng; quy mô dân số; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề; tỷ lệ bác sỹ/vạn dân. Còn 14 chỉ tiêu rất khó khăn, cần nỗ lực nhiều. 03 chỉ tiêu không còn phù hợp. Các đại biểu đã thảo luận và đánh giá nguồn lực đầu tư thực hiện quy hoạch còn gặp khó khăn nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các công trình, dự án; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ; thu hút đầu tư gặp nhiều khó khăn; kết nối sản phẩm giữa các vùng, các huyện, các xã còn hạn chế; sản xuất công nghiệp còn manh mún, nhỏ lẻ; phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch chưa xứng với tiềm năng; nhiều quy hoạch, đề án, cơ chế bao gồm cả vùng động lực đã được ban hành song thiếu nguồn lực để thực hiện...

Đối với Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Quy định này được ban hành để lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định tại Thông tư 74/2015/ TT-BTC ngày 15/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính áp dụng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Hội nghị thống nhất việc lập quy định phải đảm bảo tính tiết kiệm, hiệu quả, đúng quy định và phù hợp với từng loại công việc.

Dự thảo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 xác định rõ mục tiêu phải theo hướng đồng bộ, tập trung, tinh gọn, cơ cấu hợp lý về cả trình độ và ngành nghề đào tạo; gắn kết cơ sở đào tạo với doanh nghiệp và thị trường lao động nhằm hình thành mạng lưới cơ sở GDNN chất lượng cao. Theo quy hoạch, đến năm 2020 toàn tỉnh có 37 cơ sở GDNN với 50 nghề và nhóm nghề tuyển sinh, năm 2030 có từ 35 đến 43 cơ sở GDNN với 85 ngành nghề và nhóm nghề được tuyển sinh. Tổng tuyển sinh đạt khoảng 155 nghìn người. Để đạt được các chỉ tiêu này cần chú trọng vào các giải pháp: quản lý nhà nước về GDNN; điều kiện về chất lượng đội ngũ nhà giáo và quản lý giáo dục; chương trình đào tạo; chuẩn hóa và tăng cường cơ sở vật chất thiết bị; tăng cường xã hội hóa...

Ngoài ra, hội nghị còn cho ý kiến vào Dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh; dự thảo Kết luận của BTV Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2015 của BTV Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các sở, ngành, địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận ý kiến của các đại biểu, trên cơ sở sự nhất trí cao đối với Dự thảo Báo cáo rà soát Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Hòa Bình đến năm 2020; lập mới Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, cơ quan soạn thảo sẽ hoàn chỉnh dự thảo để sớm ban hành. Dự thảo Quyết định ban hành Quy định mức chi, nội dung chi, tỷ lệ phần trăm (%) để lại cho các cơ quan thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình thì cần bàn lại để đi đến thống nhất. Về Dự thảo báo cáo sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 30/9/2015 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với tình trạng tảo hôn, sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế điều chỉnh và phối hợp vs Sở NN&PTNT để đưa nội dung này vào tiêu chí xây dựng Nông thôn mới. Giao Sở Nội vụ và Sở LĐ,TB&XH nghiên cứu, thống nhất lại Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng sắp xếp, sáp nhập trung tâm có hiệu quả thấp. Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công, tập trung hoàn thành công việc theo đúng kế hoạch đề ra, cần làm tốt hơn công tác phối hợp. Trong đó, từ nay đến 15/10, Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thành xây dựng chính phủ điện tử mức độ 3, đẩy mạnh giao dịch trực tuyến.

Thùy An (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 13 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2021-08-01