Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2018
Ngày 27/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 9/2018 cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng phát triển KT-XH của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy; đại diện Ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.
Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Nghe và cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 3 tháng cuối năm 2018, hội nghị đánh giá: 9 tháng đầu năm, các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, 7 BCH T.Ư khóa XII và các văn kiện của T.Ư. Công tác kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Làm tốt việc sáp nhập, kiện toàn thôn, xóm, tổ dân phố. Kịp thời chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra, ổn định đời sống của nhân dân. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì ổn định, tăng trưởng kinh tế ước đạt 8,41%; an sinh xã hội được bảo đảm; QPAN tiếp tục được giữ vững. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đề ra, cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Cho ý kiến vào Tờ trình của Ban Chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 về dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các đại biểu thống nhất đánh giá: Nửa nhiệm kỳ vừa qua, BCH Đảng bộ tỉnh, BTV và Thường trực Tỉnh ủy đã chủ động, kịp thời cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương để lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân được chú trọng và có nhiều đổi mới. Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương đảm bảo nghiêm túc, có sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của Đảng bộ, địa phương. Việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên đạt yêu cầu đề ra. Kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì tăng trưởng cao và cao hơn so với bình quân chung cả nước, bình quân 3 năm GRDP của tỉnh tăng 8,6%/năm.

Đối với Tờ trình của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, hội nghị nhận định: Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cùng sự nỗ lực vươn lên của đồng bào các dân tộc, KT-XH vùng dân tộc thiểu số của tỉnh đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của đòng bào được cải thiện rõ rệt, kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư xây dựng làm thay đổi bộ mặt vùng dân tộc và miền núi. Các đại biểu cho rằng Đề án về sự tăng cường lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới là cơ sở quan trọng để báo cáo với BTV Tỉnh ủy về thực trạng tình hình KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh và thực trạng về quản lý Nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh, sự cần thiết phải ban hành Nghị quyết chuyên đề của BTV Tỉnh ủy.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2018. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 3 tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018; tăng cường các giải pháp thu ngân sách Nhà nước; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, dành nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, đất sạch; tập trung phát triển y tế và giáo dục; đẩy nhanh tiến độ đơn vị hành chính cấp xã; làm điểm nhấn cho hội nghị xúc tiến đầu tư vào cuối năm. Đối với dự thảo Báo cáo của BCH Đảng bộ tỉnh về kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần nêu bật ưu điểm, khuyết điểm và đề ra giải pháp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra. Đồng tình dự thảo Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Đề án của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân tộc trong tình hình mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh phải bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa, nâng cao chất lượng cuộc sống cho đồng bào dân tộc vùng khó khăn.

Ghi nhận ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao bộ phận tổng hợp tiếp thu, chỉnh sửa, rà soát, thống nhất lại số liệu và hoàn thành các dự thảo báo cáo, tờ trình.

Lê Huệ (CTTĐT)

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

25oC

Độ ẩm: 100%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2021-08-01