Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nắm tình hình triển khai công tác dân vận tại huyện Kim Bôi
Ngày 12/9, Đoàn công tác do đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng BCĐ phong trào thi đua “Dân vận khéo” làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện ủy Kim Bôi để nắm tình hình triển khai thực hiện công tác dân vận, trọng tâm là công tác dân vận chính quyền và thực hiện các văn bản của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Cùng tham gia đoàn có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân, Hội LHPN, Tỉnh đoàn; các sở: NN&PTNT, Nội vụ.
Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy phát biểu kết luận buổi làm việc

Năm 2018 với chủ đề “Năm dân vận chính quyền”, BTV Huyện ủy chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy chủ động tham mưu ban hành các văn bản, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác dân vận, đặc biệt quan tâm, phối hợp với UBND huyện chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác dân vận chính quyền. Công tác dân vận tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tham mưu cho các cấp ủy lãnh đạo thực hiện công tác dân vận theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Nhờ vậy, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả; công tác tôn giáo, dân tộc được chú trọng. Việc phối hợp giữa Ban Dân vận với các cấp, các ngành, cơ quan đơn vị được tăng cường, góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận và củng cố mối quan hệ giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Kịp thời ban hành, chỉ đạo và tổ chức thực hiện “Quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, người đứng đầu chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn huyện”. Quy chế đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến trong nhận thức, cách thức triển khai công việc. Thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp đã kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, những vụ việc phức tạp, nổi cộm, hạn chế phát sinh “điểm nóng” tại cơ sở.

Những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, bộ mặt nông thôn được đổi mới, đẩy mạnh thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới nội dung vận động đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Kết quả, toàn huyện xây dựng được tổng số 743 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực, cụ thể: 374 mô hình phát triển kinh tế, 208 mô hình xã hội, 87 mô hình về AN-QP, 74 mô hình về xây dựng hệ thống chính trị. Thực hiện làm điểm Đề án “Thí điểm sáp nhập, kiện toàn xóm, khu phố thuộc huyện Kim Bôi”, UBND huyện đã lực chọn 02 xã, thị trấn làm thí điểm. Trong đó, xã Vĩnh Đồng giảm 13 xuống còn 08 xóm sau rà soát, sáp nhập; Thị trấn Bo giảm từ 08 khu xuống còn 06 khu. Thực hiện mô hình dồn điền đổi thửa, tính đến thời điểm hiện nay, tổng diện tích đã dồn điền đổi thửa là 910,86ha/9.282,86 ha, 18.885 thửa (trước khi dồn điền là 38.125 thửa)....

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác dân vận ở một số cơ quan nhà nước chưa được quan tâm đúng mức, công tác giám sát, kiểm tra, đôn đốc của một số cấp ủy chưa thường xuyên; sự phối hợp giữa các tổ chức trong hệ thống chính trị có lúc, có nơi chưa chặt chẽ...

Đoàn công tác thăm mô hình “Dân vận khéo” trồng cây bí lấy quả và mướp đắng lấy hạt tại xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng tập trung đánh giá làm rõ hơn những kết quả thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Bộ Chính trị về nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; việc nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; phân công nhiệm vụ của UBND các cấp; những bước tiến mới trong công tác dân vận năm 2018 so với năm 2017; kết quả cải cách thủ tục hành chính, tinh giản biên chế, kiện toàn bộ máy và đội ngũ lãnh đạo, quản lý; tăng cường phản biện xã hội…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đánh giá cao các mô hình “Dân vận khéo” về phát triển kinh tế tại huyện Kim Bôi và vai trò tích cực của phong trào thi đua đối với phát triển KT-XH của địa phương. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy, UBND huyện tiếp tục triển khai tốt “Năm dân vận chính quyền” toàn diện trên mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực nông nghiệp, lựa chọn các sản phẩm tốt để phát triển ở từng địa phương, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường; trong công nghiệp – dịch vụ, chủ động thu hút đầu tư, dự án lớn, huy động các nguồn lực cho phát triển kết hợp với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tiếp tục thực hiện dồn điền đổi thửa, xây dựng các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy. Tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Đẩy mạnh CCHC, tập trung vào hoạt động của trung tâm dịch vụ công một cửa, phấn đấu để đạt mức độ 3. Giải quyết triệt để các đơn thư khiếu nại, tố cáo; nâng cao trình độ giám sát, phản biện của cơ quan chính quyền, vai trò giám sát cộng đồng, lắng nghe ý kiến đóng góp, nguyện vọng của nhân dân. Trên tinh thần đó, đồng chí Phó Bí thư TT Tỉnh ủy cũng đề nghik các cơ quan của tỉnh xây dựng và triển khai tốt đề cương, kế hoạch hành động, phân công nhiệm vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện “Năm dân vận chính quyền” và  nhân rộng các mô hình tiêu biểu…

Trong khuôn khổ chuyến làm việc, đoàn công tác đã tới thăm mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực kinh tế tại xóm Bưa Sào, xã Đú Sáng, huyện Kim Bôi.

Thùy An (CTTĐT)

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

30oC

Độ ẩm: 75%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 08:30:00
ngày 2020-08-09