Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Huyện Cao Phong tổ chức Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2022

Nhằm phát hiện, tôn vinh, biểu dương các tấm gương điển hình trong công tác Dân vận, Huyện ủy Cao Phong đã phát động Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo”, thời gian phát động từ tháng 3 đến hết tháng 8/2022.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam, đang sinh sống và làm việc trong và ngoài huyện Cao Phong. Các tác phẩm tham gia có nội dung viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2022, người thật, việc thật, có tên, địa điểm cụ thể (là tổ chức hoặc cá nhân) trên địa bàn huyện Cao Phong. Thông qua bài viết, phát hiện, phản ánh một cách trung thực, sinh động, có sức truyền cảm về những tấm gương “Dân vận khéo” là các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, có đóng góp tích cực trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị ở các cơ quan, đơn vị trên phạm vi huyện Cao Phong.


Giải thưởng Cuộc thi gồm các loại giải A, B, C và giải Khuyến khích được trao cho các tác phẩm xuất sắc, gồm: 01 giải A, 05 triệu đồng; 02 giải B, mỗi giải 03 triệu đồng; 05 giải C, mỗi giải 02 triệu đồng; 10 giải Khuyến khích, mỗi giải 01 triệu đồng. Dự kiến tổng kết và trao giải thưởng Cuộc thi vào tháng 10/2022, nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10).


Cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2015 - 2022 là hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2022); kỷ niệm 73 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15/10/1949 - 15/10/2022) và chào mừng kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập huyện Cao Phong (15/3/2022-15/3/2022); tạo đợt sinh hoạt chính trị, văn hóa - xã hội sâu rộng, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác Dân vận của Đảng trong thời kỳ đất nước đẩy mạnh thực hiện công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và của toàn xã hội về Dân vận và thực hiện công tác Dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác Dân vận, đảm bảo thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác Dân vận; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tăng cường quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.


Thông qua Cuộc thi, phát hiện, tôn vinh, biểu dương các tấm gương điển hình trong công tác Dân vận; giới thiệu những kinh nghiệm tốt, các mô hình hay và những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước để các cơ quan thông tấn, báo chí, các ban, ngành, đoàn thể phổ biến, tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, rộng khắp ở tất cả các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở.

Thùy An (CTTĐT)

 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:00:00
ngày 2022-07-03