Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Sở Y tế kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2022

6 tháng đầu năm 2022, Sở Y tế tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Mục tiêu trọng tâm cải cách hành chính năm 2022 là: Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức chuyên nghiệp, có năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển của ngành; nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; tăng cường tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đẩy mạnh chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang tự đảm bảo chi thường xuyên; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQCP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Quyết định số 05/QĐBCĐ389 ngày 23/9/2015 của Ban chỉ đạo 389 Quốc gia ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ; Chỉ thị số 17/CTTTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Hòa Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Xây dựng Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022. Mục đích nhằm thực hiện có hiệu quả Luật PCTN năm 2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các văn bản chỉ đạo về công tác PCTN. Tăng cường trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc chỉ đạo, điều hành công tác PCTN và thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp PCTN trên địa bàn tỉnh theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN để nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn; phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh, PCTN. Nâng cao hiệu quả công tác PCTN và từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong toàn ngành. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực và trình độ chuyên môn vững vàng; tự giác chấp hành nghiêm túc và thực hiện có hiệu quả các quy định pháp luật về PCTN. Xây dựng Kế hoạch thực hiện việc cải tiến, duy trì và công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2022 qua đó qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của tổ chức và công dân. Xây dựng đội ngũ CBCC từng bước chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa nâng cao chất lượng hiệu quả, hiệu lực quản lý của cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, triển khai Kế hoạch số 2466/KH-LĐLĐ-SVHTTDL-SYT ngày 30/12/2021 của liên ngành Liên đoàn Lao động tỉnh - Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch - Sở Y tế về việc hướng dẫn tập luyện TDTT bảo vệ, nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021- 2025; xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 18/01/2022 của UBND tỉnh Hòa Bình về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước tỉnh Hòa Bình năm 2022; Chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành triển khai thực hiện chiến lược Quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn đến năm 2045; thành lập Tổ giúp việc xây dựng Đề án “Chuyển đổi số Ngành y tế giai đoạn 2022 -2025, định hướng đến năm 2030” của Sở Y tế nhằm thực hiện Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 22/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Đề án “Chuyển đổi số tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”; triển khai thực hiện Kế hoạch cung ứng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV năm 2022.

Xây dựng Kế hoạch phục vụ Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022 tỉnh Hòa Bình (SEA Games 31). Đảm bảo chăm sóc y tế, vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh nghiêm trọng xảy ra trước và trong thời gian diễn ra SEA Games 31. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành sẵn sàng chuẩn bị công tác y tế trong đợt Nghỉ tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Xây dựng Kế hoạch thường trực trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, bảo đảm công tác phòng, chống dịch, điều trị, phục vụ người bệnh và an ninh trật tự trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền và phát thông điệp tuyên truyền ATTP Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; Thực hiện tọa đàm: Những tư vấn về an toàn thực phẩm trong dịp tết. In và cấp 50 băng zôn và 20 đĩa tuyên truyền tháng hành động vì an toàn thực phẩm cho 10 huyện, thành phố; Hỗ trợ tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho các cơ sở thực phẩm; Tổ chức diễu hành, cổ động hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022. Toàn tỉnh treo 342 băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền ATTP; In sao 195 đĩa tuyên truyền ATTP; Phát thanh, truyền hình trên hệ thống phát thanh, truyền hình tỉnh, huyện, thành phố, loa phát thanh các xã, phường, thị trấn 8.285 lượt; Tổ chức 37 buổi nói chuyện về ATTP với 3.060 người tham gia; In ấn 2000 tờ rơi, tờ gấp ATTP... Tổ chức 195 đoàn thanh tra, kiểm tra toàn tỉnh. Kiểm tra 1.892 cơ sở; số cơ sở đạt 1.838 cơ sở; số cơ sở vi phạm 54; số cơ sở bị phạt tiền 29 cơ sở; tổng số tiền phạt vi phạm hành chính 42.300.000 đồng.

Phương Thảo

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:30:00
ngày 2022-07-03