Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5/2022

Ngày 20/5/2022, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tháng 5/2022 để cho ý kiến đối với một số dự thảo báo cáo tờ trình quan trọng của tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các Ban Xây dựng Đảng Trung ương; cùng lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Hội nghị đã thảo luận và cho ý kiến đối với Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo và kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sơ kết 5 năm thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, phấn đấu đưa kinh tế tỉnh sớm đạt trình độ phát triển trung bình của cả nước vào năm 2020. Sau 5 năm triển khai, Kế hoạch số 92-KH/TU ngày 30/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, bước đầu tạo được sự chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về tầm quan trọng của việc đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Các đại biểu cơ bản nhất trí, đồng tình cao với dự thảo báo cáo, đồng thời thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện Kế hoạch số 92-KH/TU trong thời gian tới.

Đối với Tờ trình của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, dự thảo Kế hoạch của Ban Thường  vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/2/2022 của Bộ Chính trị về định hướng địa chất, khoáng sản đến năm 2030, tầm nhìn chiến lược đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh. Nhiều ý kiến của các đại biểu cho rằng, các dự án khai thác đá làm vật liệu thông thường trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã mang lại hiệu quả nhất định về phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng tối đa nguồn lực tại chỗ, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương, đồng thời tạo cơ hội cho doanh nghiệp phát triển sản xuất trên địa bàn; tuy nhiên, hoạt động khai thác khoáng sản còn tồn tại một số tác động hạn chế như: Một số doanh nghiệp khai thác khoáng sản không tuân thủ thiết kế, quá trình vận hành khai thác tại một số địa bàn có mật độ vận tải lớn làm ảnh hưởng tới môi trường và cuộc sống của người dân xung quanh khu vực,…

Hội nghị cũng đã nghe và cho ý kiến vào Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm dự kiến khởi công năm 2022; Tờ trình của Ban Dân vận Tỉnh ủy, dự thảo báo cáo và kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU ngày 27/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân; Báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thực hiện các thông báo, kết luận chỉ đạo của Thường trực đối với khối Đảng, MTTQ, Đoàn thể quý I/2022.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy cần tổng hợp đầy đủ ý kiến của các đại biểu nhằm hoàn thiện các nội dung của thông báo kết luận. Đối với vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng gắn liền với các dự án trọng tâm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung giải ngân nhanh, có hiệu quả; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp; rà soát, chấn chỉnh và sắp xếp lại cán bộ các cấp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; nâng cao vai trò lãnh đạo của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; quyết liệt rà soát, phục hồi các dự án công trình đang triển khai. Nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, khắc phục những tồn tại, hạn chế, bất cập trong quản lý, khai thác tài nguyên khoáng sản. Trong tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, cần tiếp xúc toàn diện để lắng nghe ý kiến của Nhân dân.

Nguyễn Hải

 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:30:00
ngày 2022-07-03