Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyên mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn giai đoạn 2010-2020

Vừa qua, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kết luận thanh tra số 14/KL-TTr, ngày 9/5/2022 về việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các tổ chức, doanh nghiệp đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn giai đoạn 2010-2020.

Theo đó, thực hiện Quyết định số 185/QĐ-TTr ngày 15/7/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh Hòa Bình về thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn giai đoạn 2010-2020; thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng các dự án, công trình thuộc nguồn vốn ngân sách huyện, tỉnh, trung ương và các nguồn vốn khác do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và các phòng, ban thuộc UBND huyện Lương Sơn làm chủ đầu tư năm 2020. Từ ngày 21/7/2021 đến ngày 15/12/2021, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại 80 dự án trong việc chấp hành pháp luật về đất đai, đầu tư, xây dựng và tài chính đối với các tổ chức, doanh nghiệp được giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn huyện Lương Sơn.

Theo Kết luận, qua thanh tra 80 dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho thấy, đa số các doanh nghiệp, tổ chức sau khi được nhà nước giao đất, cho thuê đất đã sử dụng đúng mục đích theo hợp đồng thuê đất đã ký với Sở Tài nguyên và Môi trường. Nhiều dự án đã triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo giấy chứng nhận đầu tư. Nhiều doanh nghiệp thực hiện nộp đúng, đủ và kịp thời tiền thuê đất hàng năm theo thông báo của cơ quan thuế; việc đầu tư xây dựng dự án cơ bản được thực hiện theo giấy phép xây dựng hoặc giấy chứng nhận đầu tư.

Tuy nhiên, còn có tồn tại, vi phạm sau: Có 04 dự án chưa triển khai thực hiện; có 04 dự án đã triển khai nhưng chậm tiến độ; có 01 dự án sử dụng đất sai mục đích theo hợp đồng thuê đất; có 05 dự án tồn tại về xây dựng; có 02 dự án tồn tại về tài chính; có 03 dự án tồn tại về quản lý, sử dụng đất đai.

Qua thanh tra tại các dự án được nhà nước giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành các quyết định thu hồi số tiền 157.628.000đ nộp vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý của Thanh tra tỉnh tại Kho bạc Nhà nước Hòa Bình để nộp ngân sách nhà nước. Đến thời điểm kết luận, các đơn vị đã thực hiện nộp số tiền 157.628.000đ.

Bên cạnh đó Thanh tra tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Cục thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Lương Sơn căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao kiểm tra và yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp khắc phục các tồn tại, vi phạm đã được chỉ ra qua thanh tra.

Phương Thảo

 

in Quay trở lại
Các tin khác:
Nhiệm vụ công tác trọng tâm và chương trình công tác về phòng, chống HIV/AIDS; phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2022
Kêu gọi ủng hộ, tài trợ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương
Tuyên truyền việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh
Nâng cao chất lượng, tiến độ giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật và quy định của Đảng đối với công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án
Khẩn trương hoàn cuộc thanh tra và ban hành kết luận thanh tra việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí, việc mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid –19, báo cáo Thanh tra Chính phủ theo quy định
Tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh
Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 247-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn tỉnh
Kết luận của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn cờ bạc, số đề trên địa bàn tỉnh
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

26oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 5 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2022-07-03