Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

6 tháng đầu năm 2022 Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ cho 20 văn bằng bảo hộ quyền SHCN, đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp cho 02 cơ sở

6 tháng đầu năm 2022, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục quán triệt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chấp hành nghiêm túc công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ bảo đảm theo kế hoạch.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao 11 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó 01 nhiệm vụ về kế hoạch tổ chức Hội thi tìm kiếm sáng kiến CCHC của tỉnh đã hoàn thành; tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đột phá như: Hỗ trợ xây dựng văn bằng bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp để nâng cao giá trị sản phẩm; đề tài KHCN cấp tỉnh, sáng kiến cải cách hành chính có tính thực tế được ứng dụng rộng rãi.

Tham mưu, đề xuất UBND tỉnh triển khai Kế hoạch hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội; xây dựng Quyết định tiêu chí chuyên gia KHCN; nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia năm 2023, đặt hàng Chương trình Nông thôn miền núi năm 2023. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo kế hoạch: Thành lập đoàn kiểm tra tiến độ nội dung, kinh phí năm 2021; thông báo đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2023; thành lập Hội đồng xét chọn đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp Quốc gia 2023, Nông thôn miền núi 2023; kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ KH&CN năm 2021. Công nhận kết quả và bàn giao ứng dụng một số đề tài KHCN sau nghiệm thu kết thúc cho các Sở, ngành có liên quan: Rừng trồng sản xuất; mở rộng chỉ dẫn địa lý cam Cao Phong; chất thải y tế...

Cho ý kiến về công nghệ đối với 15 dự án; dự thảo văn bản theo yêu cầu của UBND tỉnh với tư cách là thành viên UBND tỉnh đối với 60 văn bản; xây dựng dự thảo Quyết định và dự thảo Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Đề án số 04-ĐA/TU ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; hỗ trợ UBND các huyện cho phép sử dụng tên địa danh và phê duyệt bản đồ để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận cho 02 sản phẩm đặc sản của địa phương; hỗ trợ cho 20 văn bằng bảo hộ quyền SHCN, đăng ký bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp cho 02 cơ sở; thành lập Trạm khai thác dữ liệu và dịch vụ Sở hữu công nghiệp tại tỉnh Hoà Bình; hướng dẫn cho các đơn vị hoàn thiện hồ sơ về an toàn bức xạ, cấp 03 chứng chỉ nhân viên bức xạ, 01 Giấy phép tiến hành công việc bức xạ.

Cùng với đó, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh triển khai Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ về sửa đổi Nghị định số 132/132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường. Tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo là cân ô tô trên địa bàn tỉnh trong việc chấp hành các quy định về lĩnh vực đo lường. Phối hợp với đoàn kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu và điện, điện tử trên địa bàn tỉnh; kiểm tra vàng trang sức mỹ nghệ tại một số cơ sở trên địa bàn tỉnh, huyện theo kế hoạch.

Hoạt động ứng dụng chuyển giao khoa học và công nghệ: Tổ chức sản xuất Nấm Linh Chi và thực hiện đề tài Mía trắng theo tiến độ; thực hiện nhiệm vụ cấp tỉnh, cấp cơ sở chuyển tiếp năm 2022; tiếp tục tổ chức thu hồi công nợ, sản xuất theo đơn đặt hàng, hoàn thiện dự thảo đề án giải thể Nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh Cao Phong.

Hoạt động dịch vụ kiểm định, thử nghiệm: Xây dựng nội dung thuyết minh nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng và nhiệm vụ dịch vụ công phục vụ công tác quản lý nhà nước năm 2022; Kiểm định cột đo xăng dầu: 116 cột; cân các loại: 20 cái; đo hệ thống chống sét: 23 điểm; Taximet: 35 cái; công tơ điện 1pha: 350 cái. 

Hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ: Tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân có nhu cầu hỗ trợ; khảo sát nhu cầu Hỗ trợ của các Doanh nghiệp; hỗ trợ Trung tâm Phát triển KHCN và môi trường vay vốn Quỹ Phát triển KHCN; thu hồi vốn vốn đã cho vay và lãi vay các dự án đến hạn thanh toán.

Phương Thảo

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 02:00:00
ngày 2022-08-17