Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ
Ngày 7/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai và thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến các điểm cầu tại các Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội trường Tỉnh ủy Hòa Bình

Dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc của Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh;...

Tại Hội nghị các đại biểu đã được quán triệt, triển khai các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ gồm: Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 50-QĐ/TW, ngày 27/12/2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW, ngày 16/02/2022 của Ban Tổ chức Trung ương một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 02-HD/TU, ngày 28/3/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quy hoạch cán bộ. Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị quy định một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Kết luận số 27-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương về xử lý sai phạm trong công tác cán bộ theo Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 và Kết luận số 71-KL/TW, ngày 24/3/2020. Kết luận số 28-KL/TW, ngày 21/02/2022 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt việc quán triệt, triển khai và thực hiện các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ là nhằm giúp các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; về bảo vệ chính trị nội bộ. Thống nhất về nhận thức, quan điểm, phương châm, phương pháp triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định, đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đồng chí đề nghị sau hội nghị các đại biểu tập trung chỉ đạo quán triệt  tại địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức phổ biến, học tập, quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để thống nhất trong lãnh đạo và thực hiện đúng quy định. Đồng thời đồng chí cũng lưu ý các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung cụ thể trong công tác quy hoạch cán bộ.

Phương Thảo


in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

29oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2022-08-17