Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021

Ngày 25/11/2021, Sở Y tế đã ban hành Kế hoạch số 4230/KH-SYT triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021.

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là phòng, chống dịch chủ động bằng việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trong tháng 11 và 12/2021 đảm bảo bao phủ miễn dịch cộng đồng cho tối đa các nhóm đối tượng, góp phần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội.


Mục tiêu cụ thể: Trên 95% trẻ từ 12 - 17 tuổi trên địa bàn toàn tỉnh đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng COVID-19. Sử dụng hiệu quả khi nguồn vắc xin phòng COVID-19 được phân bổ; đảm bảo chất lượng và an toàn tiêm chủng theo Nghị định số 104/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoạt động tiêm chủng và các quy định của Bộ Y tế về tiêm chủng.


Kế hoạch triển khai trên nguyên tắc huy động hệ thống chính trị tham gia chiến dịch tiêm chủng; huy động tối đa các lực lượng bao gồm các cơ sở trong và ngoài ngành y tế, lực lượng  công an, quân đội, các tổ chức chính trị - xã hội, các ban, ngành, đoàn thể bao gồm Ngành Giáo dục, Lao động thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên, Hội phụ nữ... hỗ trợ triển khai tiêm chủng cho các trường THCS, THPT và cơ sở Giáo dục thường xuyên, các Trường Cao đẳng, Trung cấp,… nơi có học sinh thuộc nhóm tuổi 12-17 đang theo học. Đảm bảo tỷ lệ bao phủ và tỷ lệ sử dụng vắc xin cao cho trẻ trong độ tuổi tiêm chủng được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đảm bảo tối đa an toàn tiêm chủng. Việc triển khai tiêm chủng phải theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, đảm bảo an toàn tiêm chủng đồng thời tiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo tỷ lệ bao phủ cao và tiếp cận công bằng cho trẻ. Các đơn vị y tế, cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh phối hợp tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ bảo đảm hiệu quả, an toàn. Có sự đồng thuận/đồng ý của gia đình, người giám hộ cho trẻ em từ 12- 17 tuổi tham gia tiêm chủng.


Đối tượng triển khai: Toàn bộ đối tượng từ 12-17 tuổi sinh sống và lưu trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (Mốc tính tuổi: Đủ ngày, đủ tháng, đủ năm tính đến thời điểm tiêm chủng).


- Đối tượng tại trường học: Đối tượng sẽ bao gồm toàn bộ học sinh đang học phổ thông Trung học và học sinh đang học lớp 7, 8, 9 của Trường Trung học cơ sở, cơ sở Giáo dục thường xuyên, học sinh các Trường Trung cấp, Cao đẳng trong độ tuổi 12-17, dự kiến: 92.259 trẻ (theo số lượng báo cáo từ các địa phương tính đến ngày 09/11/2021).


- Toàn bộ các đối tượng không đi học tại cộng đồng từ 12-17 tuổi.


Phạm vi, thời gian triển khai: Triển khai từ tháng 11 đến hết tháng 12 năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Theo tiến độ cung ứng vắc xin của Bộ Y tế.


Phương thức triển khai: Tổ chức chiến dịch, cuốn chiếu mở rộng đối tượng tiêm cho trẻ từ 12-17 tuổi theo lộ trình từ lứa tuổi cao đến lứa tuổi thấp dần.


- Tại Trường học: Các đơn vị y tế phối hợp với cơ quan quản lý, cơ sở giáo dục cùng cấp tham mưu cho UBND các cấp xây dựng kế hoạch để tổ chức tiêm chủng cho trẻ tại trường học và trên địa bàn phụ trách. Triển khai trước cho nhóm tuổi học sinh THPT, sau đó triển khai đến học sinh THCS và đối tượng không đi học có độ tuổi tương đương.


- Tổ chức tại các điểm tiêm cố định: Tại Trạm Y tế, Trung tâm Y tế.


- Tổ chức điểm tiêm lưu động: Tại các Trường THPT, Trường THCS và cơ sở Giáo dục thường xuyên, Trường Trung cấp, Cao đẳng.


Lộ trình và thời gian triển khai: Đợt 01 ưu tiên tiêm phòng vắc xin COVID-19 cho toàn bộ học sinh các Trường Trung học phổ thông, Trường phổ thông dân tộc nội trú, các cơ sở Giáo dục thường xuyên, Trường Trung cấp, Cao đẳng và trẻ ngoài các cơ sở giáo dục. Bắt đầu triển khai từ ngày 26/11/2021 đến ngày 29/11/2021


- Đợt 02 triển khai đến các đối tượng là học sinh các Trường Trung học cơ sở trên địa bàn các huyện, thành phố ngay sau kết thúc đợt 01.

                                                                                                              Ngọc Tuyết
 

in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03