Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình năm 2021
Ngày 16/4/2021, Ban Chỉ đạo về Di sản văn hóa “Mo Mường Hòa Bình” ban hành Kế hoạch số 82/KH-BCĐ thực hiện các nhiệm vụ Bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình năm 2021.
 
Kế hoạch yêu cầu các cấp ủy, chính quyền cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa Mo Mường năm 2021 trên địa bàn tỉnh; khai thác các giá trị đặc sắc của Di sản văn hóa Mo Mường Hòa Bình một cách có hiệu quả, gắn với phát triển du lịch địa phương. Một số nội dung cụ thể như sau: Tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị di sản văn hóa Mo Mường; thực hiện sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa Mo Mường; thực hiện công tác bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Mo Mường; xây dựng các không gian bảo tồn di sản văn hóa Mo Mường gắn với phát triển du lịch; xây dựng hồ sơ cấp Nhà nước Di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường Hòa Bình đệ trình UNESCO đưa Mo Mường là Di sản Văn hóa phi vật thể tiêu biểu cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại...

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, Ban Chỉ đạo về Di sản văn hóa Mo Mường đề nghị có sự huy động mọi nguồn lực và sự tham gia phối hợp của các cấp, các ngành, địa phương; yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố kịp thời xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 theo Kế hoạch đề ra.

Bảo Minh


in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03