Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thực hiện hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Đó là tinh thần chung đã được Ban Nội chính Trung ương (T.Ư) quán triệt tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp (PCTN&CCTP); phát động thi đua chuyên đề của Ngành Nội chính Đảng, giai đoạn 2021 - 2025. Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Nội chính T.Ư, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ T.Ư về PCTN, Phó trưởng BCĐ CCTP T.Ư chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình, tham dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng đại diện các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan.


 
Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Nội chính T.Ư đã quán triệt NQĐH XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN&CCTP. Theo đó, nhấn mạnh những kết quả đạt được; tồn tại, hạn chế; bài học kinh nghiệm về công tác nội chính, PCTN&CCTP nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng. Trong khi triển khai phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác nội chính, PCTN&CCTP nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Nội chính T.Ư tiếp tục khẳng định quan điểm: Công tác PCTN là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng, củng cố hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Chính vì thế, trong nhiệm kỳ 2021 - 2025 sẽ tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng với quyết tâm chính trị cao hơn, hành động mạnh mẽ, triệt để hơn, gắn liền với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đồng thời, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của toàn dân, thực hiện đồng bộ các biện pháp chính trị, tư tưởng, tổ chức, hành chính, kinh tế, hình sự để thực hiện tốt công tác nội chính, PCTN&CCTP giai đoạn 2021 - 2025.

Hội nghị đã thông qua chương trình hành động thực hiện NQĐH XIII của Đảng về nhiệm vụ công tác nội chính, PCTN&CCTP của Ngành Nội chính Đảng. Chương trình hành động gồm 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bám sát và cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của NQĐH XIII về công tác nội chính, PCTN&CCTP. Thông qua việc xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, chương trình nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, quyết tâm thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, PCTN&CCTP theo NQĐH XIII góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng Đảng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN và phát triển đất nước.  

Trong khuôn khổ hội nghị, Ban Nội chính Trung ương đã phát động phong trào thi đua chuyên đề đối với các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy nhằm nâng cao chất lượng công tác nội chính, PCTN&CCTP giai đoạn 2021 - 2025. Phong trào thi đua được phát động với chủ đề: “Phát hiện và tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng; chủ trì tham mưu xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh trật tự tại địa phương”. Thời gian thực hiện trong 5 năm (2021 – 2025), chia làm 2 đợt: Đợt 1 sơ kết, khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong 3 năm (tổ chức vào cuối năm 2023). Đợt 2 tổng kết, đánh giá kết quả và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm (tổ chức vào cuối năm 2025). Theo phát động của Ban Nội chính T.Ư, các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề thi đua, nêu rõ chỉ tiêu phấn đấu, đăng ký thi đua gửi Cụm trưởng, Vụ địa phương phụ trách và Vụ Tổ chức - Cán bộ, hoàn thành trong tháng 5/2021.

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:30:00
ngày 2022-07-03