Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tân Lạc: Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp quý I/2021
Quý I năm 2021, các cơ quan trong khối nội chính huyện Tân Lạc đã tích cực, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; quan tâm giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo kịp thời, đúng pháp luật, không để xảy ra vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp.
 
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được giữ vững, ổn định. Không để xảy ra khiếu kiện đông người vượt cấp, kéo dài phức tạp; các vụ liên quan đến an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, an ninh văn hóa tư tưởng đều được nắm và xử lý kịp thời tại cơ sở; trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, các vụ việc xảy ra được tập trung xác minh, làm rõ. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự được tăng cường đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông; phong trào toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc được củng cố, các mô hình tự quản về an ninh trật tự được duy trì và phát huy hiệu quả. Giải quyết 16 tin báo, tố giác về tội phạm. Phát hiện điều tra, xử lý 19 vụ, 44 đối tượng phạm pháp hình sự; khởi tố mới 18 vụ, 36 bị can, bắt 01 đối tượng truy nã. Phát hiện xử phạt hành chính 02 vụ, 12 đối tượng về hành vi đánh bạc, 02 trường hợp vi phạm quy định về nhãn mác hàng hóa, 31 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an toàn thực phẩm vi phạm quy định pháp luật, thu nộp ngân sách Nhà nước 56,8 triệu đồng; vận động, thu hồi 50 khẩu súng tự chế; xử phạt 119 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công tác phòng, chống tham nhũng được Ban Thường vụ Huyện ủy xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, gắn với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; các cấp chính quyền trong huyện luôn coi trọng và tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng; đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với mục đích ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, giữ gìn ổn định an ninh chính trị, đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Cấp ủy tiếp tục quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền trong toàn huyện. Lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy chủ động nắm tình hình, thông tin, dư luận xã hội liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; kịp thời có phương án tham mưu, đề xuất, nâng cao vai trò, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; nâng cao vai trò của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp; duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, chủ động nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý mọi tình huống không để bị động bất ngờ.

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương thường xuyên được cấp ủy đảng, chính quyền các cấp quan tâm, chú trọng; trọng tâm là giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng, quân sự địa phương. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện, xã vững chắc, toàn diện, có sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu cao; xử lý tốt mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ, luôn là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; là một trong những lực lượng xung kích, tuyến đầu trong phòng chống đại dịch Covid-19.

Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội được chú trọng. Quán triệt và triển khai toàn diện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Duy trì có hiệu quả các mô hình tự quản trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở. Trong quý I, tiến hành kiểm tra 31 lượt các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT; phối hợp với Công an xã, thị trấn tổng kiểm tra mở đợt cao điểm vận động người dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, thu hồi 50 khẩu súng tự chế các loại. Tổ chức 39 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự án toàn giao thông; xử phạt 119 trường hợp = 292.140.000đ. Viện kiểm sát nhân dân huyện chủ động thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; các vụ việc được xử lý kịp thời, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội và không để người nào bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị xâm phạm tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm một cách trái pháp luật. Tòa án nhân dân huyện chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan nội chính, đặc biệt là các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo công tác giải quyết, xét xử các loại án kịp thời, đúng quy định của pháp luật; thụ lý mới 40 vụ án các loại, đã giải quyết 34 vụ;lũy kế số vụ chưa giải quyết tính đến hết quý I năm 2021 là 35 vụ. Cơ quan Thi hành án dân sự huyện thụ lý mới 153 việc = 1.257.040.000 đồng; số cũ chuyển sang là 57 việc = 2.373.976.000 đồng; số có điều kiện thi hành là 183 việc = 2.352.017.000 đồng; số việc thi hành xong là: 88 việc = 946.980.000 đồng.

Công tác tư pháp, phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm triển khai. Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 40 cuộc, với gần 2.835 lượt người nghe,… Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các trường hợp đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử, thay đổi cải chính hộ tịch; công tác chứng thực được thực hiện đúng pháp luật; duy trì và củng cố 16 tủ sách pháp luật trên địa bàn huyện.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng chống tham nhũng đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện. Nội dung tuyên truyền, phổ biến tập trung là Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 59/2013/NĐ-CP, ngày 17/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chủ yếu được tổ chức lồng ghép với các hội nghị; công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý; thông qua các cuộc họp chi bộ, cơ quan, đơn vị; các buổi sinh hoạt trong cộng đồng dân cư; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Cấp ủy, người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống tham nhũng, nhất là việc thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp và Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 59/2019/NĐ-CP, ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng. Trong quý I, chưa có người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu bị xem xét, xử lý trách nhiệm.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tích cực thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội trên các lĩnh vực, trong đó chú trọng công tác giám sát và phản biện xã hội về phòng, chống tham nhũng. Kịp thời phát hiện, kiến nghị, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý thu, chi ngân sách, đất đai, tài nguyên, quản lý đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện cụ thể hóa chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện Luật tố cáo, Luật khiếu nại, Luật tiếp công dân nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức và nhân dân. Có tác dụng tích cực trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; nâng cao hiệu quả công tác giám sát hoạt động tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, giải quyết các vụ án, thi hành án. Tập trung giải quyết các vụ án có tính trọng điểm, được dư luận xã hội quan tâm; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp để nâng cao hiệu quả công tác xét xử và tích cực đổi mới việc tranh tụng tại phiên tòa. Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp trong sạch, vững mạnh; quan tâm đến công tác đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm công tác tư pháp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Ngọc Tuyết


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03