Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Quý I/2021
Quý I/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy Hòa Bình đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp.
 
Trong quý I/2021, đã điều tra khám phá 190/205 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 92,68%, làm rõ 333 đối tượng, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt tỷ lệ 100 %. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự thực hiện có hiệu quả. Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp căn cước công dân.

Công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp thường xuyên được kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp luôn chủ động thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ kiểm sát chặt chẽ việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, đã thụ lý 375 tố giác, tin báo về tội phạm; giải quyết 271 tin; thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 435 vụ, 663 bị can. Tòa án nhân dân hai cấp đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết các loại án đảm bảo chất lượng, hạn chế thấp nhất bản án, quyết định bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán; không ngừng đổi mới tranh tụng tại phiên tòa. Trong quý I năm 2021, thụ lý 1.322 vụ án các loại, đã giải quyết 744 vụ, đạt tỷ lệ 56,3 %. Cơ quan thi hành án dân sự đã chủ động tích cực trong công tác chuyên môn, đưa 100% số vụ việc chủ động, theo đơn yêu cầu thi hành án ra thi hành theo quy định và đã tiến hành phân loại án để thi hành. Các bước tổ chức thi hành án tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức xã hội và công dân, đã thụ lý 2.528 việc, số có điều kiện thi hành 2.201 việc, số chưa có điều kiện thi hành 324 việc; số việc đã giải quyết xong 1.210, số tiền đã thi hành xong là 29,44 tỷ đồng, đạt 40% chỉ tiêu Tổng cục thi hành án dân sự giao cả năm 2021. Ngành thanh tra đã triển khai 25 cuộc thanh tra hành chính, 08 cuộc thanh tra chuyên ngành, 37 cuộc kiểm tra chuyên ngành; kết thúc 01 cuộc thanh tra hành chính, 03 cuộc thanh tra chuyên ngành, 36 cuộc kiểm tra chuyên ngành. Qua các cuộc thanh tra hành chính phát hiện sai phạm về kinh tế tổng số tiền 13,2 triệu đồng, quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước 9,5 triệu đồng, yêu cầu giảm trừ thanh toán 3,7 triệu đồng. Qua các cuộc thanh tra chuyên ngành phát hiện 11/23 cá nhân được thanh tra có vi phạm; qua kiểm tra chuyên ngành phát hiện 15/19 tổ chức và 85/92 cá nhân được kiểm tra có vi phạm, tiến hành lập 111 biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 15 tổ chức với số tiền 240 triệu đồng và 86 cá nhân với số tiền 593,8 triệu đồng.

Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo đã được quan tâm, chú trọng thực hiện đảm bảo đúng quy trình quy định. Quý I/2021, các cơ quan Thanh tra đã tiếp nhận và phân loại xử lý 273 lượt đơn các loại, trong đó 12 đơn khiếu nại, 16 đơn tố cáo, 245 đơn kiến nghị, phản ánh. Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại nơi tiếp công dân được đảm bảo an toàn, trên địa bàn tỉnh không phát sinh "điểm nóng".

Công tác phòng chống tham nhũng được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả. Quý I/2021, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã ban hành mới 156 văn bản, sửa đổi bổ sung 01 văn bản; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW3 (khóa X) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc về tham nhũng, kinh tế đồng bộ, hiệu quả, tạo bước đột phá trong phát hiện, xử lý nghiêm sai phạm theo quy định của Đảng, Nhà nước; có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và bộ máy Nhà nước, khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước. Các vụ án tham nhũng, kinh tế xảy ra trên địa bàn tỉnh được các cơ quan chức năng tập trung xử lý đảm bảo yêu cầu đặt ra. Tình trạng “tham nhũng vặt” bước đầu được hạn chế, được dư luận xã hội đồng tình ủng hộ. Việc thu hồi tài sản tham nhũng được các cơ quan chức năng thực hiện đảm bảo theo các quy định của pháp luật. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội được thực hiện đảm bảo theo quy định; các cơ quan báo, đài địa phương chủ động thực hiện đưa các nội dung tin, bài phản ánh, phóng sự, điều tra, nghiên cứu, thảo luận trên các trang, chuyên mục nhằm góp phần tăng cường tuyên truyền các nội dung về công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Công tác cải các tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực, các cấp ủy đảng, chính quyền luôn quan tâm đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp. Phối hợp chặt chẽ nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xử lý vi phạm pháp luật. Công tác điều tra, truy tố, xét xử được tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; không để xảy ra oan sai, không bỏ lọt tội phạm; tin báo về tội phạm đều được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật. Công tác thi hành án đã được quan tâm thực hiện nghiêm túc.

Võ Mai (Ban Nội chính Tỉnh ủy)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

28oC

Độ ẩm: 89%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 06:30:00
ngày 2022-07-03