Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn hiện nay với mục tiêu tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong việc tiết kiệm điện để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia gắn với phát triển các nguồn năng lượng bền vững và bảo vệ môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND, ngày 19/3/2021 triển khai thực hiện tăng cường tiết kiệm điện điện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025.
 
Năm 2021, phấn đấu lĩnh vực quản lý, tiêu dùng dân cư và hoạt động khác tiết kiệm điện tối thiểu 2,5% tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực

Năm 2021, phấn đấu lĩnh vực quản lý, tiêu dùng dân cư và hoạt động khác tiết kiệm điện tối thiểu 2,5% tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực

Mục tiêu nhằm triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 20/CT-TTg, ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 -2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025 đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1616/QĐ-UBND, ngày 17/7/2020. Phấn đấu hằng năm tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2021 - 2025.

Để đạt được mục tiêu chung, trong giai đoạn 2021 - 2025, hằng năm các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh phải đạt mục tiêu cụ thể: Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực. Lĩnh vực nông, lâm, thủy sản tiết kiệm tối thiểu 2,0% tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ tiết kiệm tối thiểu 2,5% tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực. Lĩnh vực quản lý, tiêu dùng dân cư và hoạt động khác tiết kiệm tối thiểu 2,5% tổng điện năng tiêu thụ của lĩnh vực.

Thời gian tới, về cải thiện hành vi sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức theo hướng đối tượng về cải thiện hành vi sử dụng điện đối với: Người lao động, người quản lý tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cộng đồng dân cư thông qua các tổ chức đoàn thể xã hội, chính quyền cơ sở; khách hàng, khách lưu trú tại các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, nhà hàng, cơ sở lưu trú...; người học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo. Xây dựng và tổ chức triển khai các quy tắc xã hội/cộng đồng, nội quy, quy định về hành vi sử dụng điện: Quy tắc về sử dụng điện tại công sở, văn phòng, trường học, bệnh viện...; về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở sản xuất, chế biến, gia công sản phẩm hàng hoá, cơ sở chế tạo, sửa chữa phương tiện, thiết bị, cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, cơ sở kinh doanh, dịch vụ (siêu thị, trung tâm thương mại, nhà hàng, cơ sở lưu trú, cửa hàng, cửa hiệu…). Xây dựng và tuyên truyền lối sống tiết kiệm điện đến hộ gia đình: Tập huấn, hướng dẫn việc sử dụng các chế độ vận hành tiết kiệm điện đối với các thiết bị gia dụng tiêu thụ nhiều điện (tủ lạnh, điều hòa không khí, quạt, bình nước nóng, máy giặt, hệ thống chiếu sáng…) đến từng hộ gia đình thông qua sinh hoạt cộng đồng/khu dân cư; phát động phong trào gia đình tiết kiệm điện tại khu dân cư. Xây dựng chuyên mục về “sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả” trên Cổng Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh để đăng tải các thông tin về hoạt động tiết kiệm điện trên địa bàn. Xây dựng bản tin/chuyên mục hoặc đưa tin định kỳ trên Đài Phát thanh và Truyền hình Hòa Bình, Báo Hòa Bình để tuyên truyền nội dung “tiết kiệm điện”. Lồng ghép nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện vào chương trình học của các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Về giải pháp về công nghệ - kỹ thuật phục vụ tiết kiệm điện, xây dựng và lồng ghép triển khai chương trình tài trợ cho các nghiên cứu, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ về tiết kiệm điện vào chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ của địa phương. Phát động phong trào về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật về tiết kiệm điện tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp. Hỗ trợ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ lựa chọn, ứng dụng các công nghệ, giải pháp kỹ thuật, thiết bị, vật liệu, nguyên liệu đầu vào ... có hiệu quả sử dụng năng lượng cao, tiết kiệm điện khi cải tạo, mở rộng, đầu tư mới, chuyển đổi công năng. Khuyến khích các cơ sở sản xuất kinh doanh tận dụng các nguồn năng lượng phát sinh trong quá trình sản xuất. Đối với giải pháp về triển khai ứng dụng mô hình quản lý sử dụng điện tiết kiệm, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, khuyến khích việc triển khai tiêu chuẩn quản lý sử dụng điện năng tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thương mại, lưu trú. Đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp sử dụng điện phối hợp với Công ty Điện lực Hòa Bình thực hiện các hoạt động quản lý phụ tải do ngành điện triển khai.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-04-10