Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Gắn kết thường xuyên, chặt chẽ công tác Tuyên giáo với thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết từ sớm, từ gốc những vấn đề có thể dẫn đến nảy sinh những bức xúc về tư tưởng trên địa bàn tỉnh
Trong những năm qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Tuy hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, nhưng chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, khủng bố, bất ổn chính trị - xã hội, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ vẫn diễn ra ở nhiều nơi, diễn biến phức tạp. Thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng năng lượng, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu trở thành những vấn đề nghiêm trọng trên quy mô toàn thế giới. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá, kích động bạo loạn, đẩy mạnh hoạt động "Diễn biến hòa bình".
 
Trong bối cảnh đó toàn ngành Tuyên giáo đã khắc phục mọi khó khăn, phát huy nội lực, trí tuệ, đoàn kết thực hiện tốt nhiệm vụ Tỉnh ủy giao cho. Ngành Tuyên giáo đã tham mưu cho Tỉnh ủy triển khai, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Tỉnh ủy, đưa nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Ngành Tuyên giáo đã góp phần tích cực tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng, chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh đến cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; cổ vũ nhân dân các dân tộc trong tỉnh thi đua lao động sản xuất, công tác, chiến đấu, phát triển kinh tế xã hội.

Cùng với đó, đã tổ chức việc học, quán triệt một cách sâu rộng, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các nghị quyết hội nghị  của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng, hướng dẫn, uốn nắn, bổ khuyết kịp thời những sai sót, từ đó tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận của nhân dân. Ngành đã tuyên truyền sâu rộng những ngày kỷ niệm lớn của đất nước và của địa phương; làm tốt việc theo dõi, tổng hợp tình hình dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ đảng viên và nhân dân, đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu theo hướng toàn diện, hiệu quả, thiết thực và lan toả tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, ý thức thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Công tác tuyên truyền miệng hoạt động hiệu quả, thường xuyên, sâu sát. Các cơ quan báo chí luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng với dân, là diễn đàn phản biện xã hội, kịp thời tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến với đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh. Trong nhiệm kỳ qua ngành Tuyên giáo đã tổ chức được 2.766 buổi thông tin thời sự chính sách cho 184.729 lượt người nghe.

Ban Tuyên giáo đã tham gia đẩy mạnh công tác giới thiệu tiềm năng, thế mạnh và cơ hội thu hút đầu tư của tỉnh Hòa Bình. Đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền về Hòa Bình trên Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC…; Nhằm góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, môi trường pháp lý, tạo sự thống nhất về nhận thức trong hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân về thu hút đầu tư; đơn giản hoá thủ tục đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; tăng cường sự quản lý của nhà nước đối với hoạt động đầu tư. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Tỉnh ủy xây dựng bộ phim phóng sự "Hòa Bình - Tiềm năng và cơ hội thu hút đầu tư" giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hòa Bình và thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Bộ phim đã nhiều lần phát trên www.vietnam.vn; VTV1; VTV4; VTC10....

Công tác giáo dục lý luận không ngừng được đổi mới và đẩy mạnh trên cả 3 mặt: Củng cố bộ máy, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học. Đến nay, 10 Trung tâm chính trị các huyện, thành phố đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học lý luận chính trị trong toàn Đảng bộ, góp phần tích cực trong việc nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, quan điểm đường lối của Đảng, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân các dân tộc trong tỉnh vào đường lối đổi mới của Đảng. Tham mưu cho các cấp ủy, tổ chức đảng đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình và nội dung sinh hoạt định kỳ của chi bộ; gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Đến nay, toàn tỉnh đã có 1.777 mô hình, điển hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác Khoa giáo luôn bám sát hoạt động của các ngành trong khối, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác khoa giáo mà các kỳ Đại hội đảng bộ đã đề ra; giúp Tỉnh uỷ khảo sát thực tiễn, triển khai một số giải pháp trong lĩnh vực giáo dục, y tế, phát triển khoa học công nghệ.

Công tác nghiên cứu, sưu tầm lịch sử Đảng bộ và giáo dục truyền thống cách mạng: Được triển khai mạnh mẽ đồng bộ cả 3 cấp, đã góp phần không nhỏ vào việc giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, bổ sung làm phong phú lịch sử Đảng ta; chống lại các thế lực phản động cố tình xuyên tạc, bôi nhọ Đảng và Nhà nước ta. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Hoà Bình với phong trào cách mạng địa phương, trên cơ sở đó tổng kết rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho sự nghiệp đổi mới của tỉnh những năm tiếp theo. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức nghiên cứu, bổ sung, chỉnh lý và xuất bản cuốn sách “Địa chí tỉnh Hoà Bình”; hoàn thành việc sưu tầm, xuất bản cuốn sách Bác Hồ với Hòa Bình; cuốn sách Những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác Hồ giai đoạn 2016-2020; cuốn gương Người tốt, việc tốt tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2015 - 2020…

Trong tình hình đại dịch Covid-19 bùng phát toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các mặt của đời sống xã hội. Ban Tuyên giáo đã góp phần kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyên truyền triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phòng, chống dịch như đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Năm 2021, là năm tình hình quốc tế, trong nước dự báo có những thời cơ, thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, trong đó đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực trên nhiều mặt đến kinh tế thế giới và nước ta. Mục tiêu tổng quát đề ra cho năm 2021 là tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Trước bối cảnh đó, ngành Tuyên giáo Hòa Bình đã chủ động đã tham gia xung kích trên nhiều mặt trận để giải quyết nhiều vấn đề mới, "nóng” nảy sinh trong thực tiễn; ngành Tuyên giáo đã góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân vào Đảng và Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn. Tập trung tham mưu triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ tỉnh; Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, nghiên cứu, quán triệt những nội dung cơ bản các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Tổ chức triển khai thông báo nhanh về kết quả các Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong tỉnh; tuyên truyền Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Cùng với đó, tiếp tục triển khai các hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, nhân dân về thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, kịp thời tổng hợp báo cáo cấp uỷ, không để xảy ra “Điểm nóng” về tư tưởng trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự chính sách, trong nước, quốc tế, kịp thời định hướng các sự kiện mà dư luận quan tâm; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Duy trì và nâng cao chất lượng trang thông tin điện tử tinhuyhoabinh.vn nhằm tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của tỉnh.

Đặc biệt là tăng cường chỉ đạo, đôn đốc kiểm tra việc triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ và các vấn đề xã hội. Chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện, xây dựng các đề án, đề tài khoa học, chuyên đề chuyên sâu nhằm nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực khoa giáo. Tham mưu khắc phục rõ nét một số vấn đề gây bức xúc dư luận xã hội trong lĩnh vực giáo dục, y tế, môi trường, an sinh xã hội; tiếp tục tuyên truyền đề cao cảnh giác, tuyệt đối không lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19, tổ chức thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng chỉ đạo của Chính phủ.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:00:00
ngày 2021-04-10