Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Kết quả 04 năm thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp
Thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, các cấp ủy, lãnh đạo các ngành có liên quan luôn nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai, thực hiện Chỉ thị; hoạt động điều tra, truy tố, xét xử giải quyết dứt điểm các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, dư luận xã hội quan tâm được xử lý theo đúng tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo "không có vùng cấm, không có đặc quyền, không có ngoại lệ, không chịu sức ép của bất cứ tổ chức, cá nhân nào".
 
Các cơ quan, đơn vị trong khối nội chính đã phối hợp giải quyết dứt điểm đơn thư, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, không bỏ lọt tội phạp. Chấp hành đầy đủ các quy định trong công tác điều tra, kịp thời báo cáo cấp ủy xin ý kiến chỉ đạo đề nghị xử lý các vụ án theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị đã chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác điều tra, xử lý tội phạm, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh trật tự trong tình hình hiện nay.

Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Hòa Bình đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các quy định mới của Bộ Luật Tố tụng hình sự 2015; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TU, ngày 25/5/2016 của Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Kết quả Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã kiểm sát 4.731 tố giác, tin báo về tội phạm (trong đó số mới là 4.659 tố giác, tin báo). Cơ quan điều tra đã giải quyết 4.615 tố giác, tin báo (trong đó: khởi tố 2.391 tố giác, tin báo; không khởi tố 1.677 tố giác, tin báo; tạm đình chỉ 521 tố giác, tin báo; chuyển đi nơi khác 26 tin báo, tố giác; đang giải quyết 16 tố giác, tin báo; không có trường hợp tố giác, tin báo quá hạn). Kiểm sát 100% trường hợp thụ lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; ban hành 100% yêu cầu kiểm tra, xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố. Do đó, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, chặt chẽ, đúng thời hạn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục làm tốt nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm.

Quán triệt thực hiện các Chỉ thị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cáo về tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã thụ lý thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra 3.021 vụ/4.071 bị can. Cơ quan điều tra đã giải quyết 2.838 vụ/ 3.762 bị can. Kiểm sát 100% số vụ án hình sự ngay từ khi khởi tố; tích cực ban hành yêu cầu điều tra, đồng thời tăng cường tham gia lấy lời khai, hỏi cung cùng cơ quan điều tra, phúc cung trong giai đoạn truy tố nhằm bảo đảm hoạt động điều tra có căn cứ, đúng pháp luật; chất lượng công tác truy tố ngày càng được nâng lên, không để xảy ra trường hợp đình chỉ do hành vi không cấu thành tội phạm.Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã phối hợp với các cơ quan tố tụng xác định 148 vụ án trọng điểm và 24 vụ án theo thủ tục rút gọn để đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm đối với một số loại tội phạm có diễn biến phức tạp trên địa bàn.

Chất lượng công tác thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố được nâng lên, số vụ án phải trả hồ sơ điều tra bổ sung được hạn chế, không để xảy ra oan, sai, đồng thời pháp chế trong giai đoạn truy tố được tăng cường, cụ thể: tổng số án Viện Kiểm sát phải giải quyết 2.143 vụ/ 3.487 bị can. Đã giải quyết 2.143 vụ/3.487 bị can, trong đó truy tố 2.102 vụ/3.420 bị can, Viện Kiểm sát đình chỉ 28 vụ/34 bị can, tạm đình chỉ 02 vụ/04 bị can, chuyển nơi khác 11 vụ/29 bị can. Không để xảy ra trường hợp đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can do không phạm tội. Đồng thời, qua quá trình kiểm sát, Viện Kiểm sát nhân dân hai cấp đã ban hành 60 kiến nghị yêu cầu Cơ quan điều tra khắc phục những thiếu sót, vi phạm, 100% kiến nghị được tiếp thu thực hiện và 63 kiến nghị đối với Cơ quan hữu quan trong công tác phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm.

Các cơ quan khối nội chính tỉnh luôn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện nghiêm túc công tác giải quyết tố giác, tin báo và điều tra xử lý tội phạm đảm bảo theo đúng nội dung tại Quyết định số 232- QĐ/TU, ngày 9/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân; Quyết định số 367-QĐ/TU, ngày 06/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định về trách nhiệm tiếp thu, góp ý của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Kết quả từ năm 2017 đến nay không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm, không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội.

Tích cực, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động điều tra để chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và khắc phục những vi phạm trong triển khai thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện tiến hành kiểm sát trực tiếp nhà tạm giữ, trại tạm giam Công an cấp huyện và tỉnh. Đã kiểm sát trực tiếp 179 lượt nhà tạm giữ Công an cấp huyện, 16 lần Trại tạm giam Công an tỉnh Hòa Bình, ban hành 101 kiến nghị về các vi phạm trong công tác tạm giữ, tạm giam, các kiến nghị đều được tiếp thu thực hiện.

Chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp được nâng cao, đảm bảo theo đúng quy định của Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. Nội dung, phương pháp giám sát được đổi mới theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính công khai, minh bạch, có sự tham gia ý kiến của nhân dân, sự tham gia phối hợp giám sát của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cùng cấp. Kết quả từ năm 2017 đến nay, Đảng đoàn HĐND tỉnh đã giao Ban pháp chế tổ chức 13 cuộc giám sát, 11 cuộc khảo sát tập trung chủ yếu vào các nội dung: Việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát, việc chấp hành quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự trong các năm 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh; công tác kiểm sát chấp hành pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Hòa Bình; về công tác giải quyết các vụ án hình sự phức tạp kéo dài; các vụ việc dân sự về đất đai của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình,… Đặc biệt, năm 2018, Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã thực hiện giám sát chuyên đề về công tác kiểm sát chấp hành pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp tỉnh Hòa Bình. Đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân nhằm phòng chống những hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường công tác kiểm sát việc tuân thủ pháp luật của các cá nhân, tổ chức trong các cơ quan tư pháp. Đặc biệt là công tác kiểm tra, giám sát trong nội bộ ngành kiểm sát.

Trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị trong khối Nội chính tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 27-CT/TU, ngày 16/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp; Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp đảm bảo theo đúng quy định của Luật giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân và sự tham gia phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan, nhất là các ngành trong khối nội chính để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tăng cường trách  nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra nhằm đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm; chủ động phối hợp, bám sát hoạt động điều tra và đề ra các giải pháp cụ thể nhằm hạn chế tỉ lệ trả hồ sơ điều tra bổ sung, không để xảy ra tình trạng bắt giữ hình sự phải xử lý hành chính, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm.

Bảo An


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10