Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Họp Ban xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền gắn với phát triển KT-XH 2 xã Hang Kia, Pà Cò
Chiều 5/4/2021, Ban xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền gắn với phát triển kinh tế, xã hội 2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu) tổ chức họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban xây dựng Đề án chủ trì cuộc họp.
 
Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban xây dựng Đề án phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban xây dựng Đề án phát biểu kết luận cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe quán triệt về dự kiến mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể của Đề án. Theo đó, mục tiêu chung của Đề án là nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền gắn với phát triển kinh tế, xã hội2 xã Hang Kia, Pà Cò (huyện Mai Châu). Đề án cũng đề ra 6 mục tiêu cụ thể, trong đó tập trung: Nâng cao nâng lực lãnh đạo của Đảng ủy và các Chi bộ, công tác quản lý, điều hành của chính quyền và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức xã về lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, công tác xây dựng Đảng và quản lý Nhà nước; xây dựng kết cấu hạ tầng và phát triển kinh tế, xã hội; hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, từng bước khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đoàn kết thống nhất, nêu cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, khơi dậy bản sắc văn hoá truyền thống, chống các hủ tục lạc hậu; động viên nhân dân xây dựng làng, bản văn hoá, gia đình văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới; tiếp tục củng cố an ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng 2 xã vững mạnh toàn diện.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu được nghe và cho ý kiến vào dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban xây dựng Đề án; dự thảo Quyết định thành lập Tổ giúp việc Ban xây dựng Đề án.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Ban xây dựng Đề án nhấn mạnh: Hang Kia, Pà Cò là 2 xã vùng cao thuộc huyện Mai Châu, dân số gần 6 nghìn người, trong đó, dân tộc Mông chiếm 98,83%, tỷ lệ hộ nghèo cao; hạ tầng kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn; nhận thức về pháp luật của nhân dân thấp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Tỉnh ủy đã ban hành Đề án số 03-ĐA/TU, ngày 14/1/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu. Qua 10 năm thực hiện Đề án, chất lượng cuộc sống của người dân, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn, hiệu quả hoạt động hệ thống chính trị tại 2 xã nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, tội phạm mua bán, vận chuyển ma túy được kiềm chế... Vì vậy, để kế thừa Đề án 03, việc xây dựng Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng và chính quyền gắn với phát triển kinh tế, xã hội 2 xã Hang Kia, Pà Cò là rất cần thiết.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Văn phòng Tỉnh ủy tiếp thu, tổng hợp ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để chỉnh sửa, hoàn thiện các văn bản; Đề án cần có lộ trình thời gian theo giai đoạn, chỉ tiêu cụ thể để triển khai thực hiện; các đơn vị tổ chức hội thảo riêng từng chuyên đề, trong quá trình xây dựng tiếp tục lên ý tưởng; chậm nhất tháng 6/2021 hoàn thành đề cương sơ bộ và kèm theo dự thảo bước 1 của Đề án; tổ giúp việc xây dựng kế hoạch của tổ. Giao Ban Tổ chức Tỉnh ủy là cơ quan thường trực nhóm biên tập về lĩnh vực xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan thường trực nhóm biên tập về lĩnh vực kinh tế, xã hội; Công an tỉnh là cơ quan thường trực nhóm biên tập về quốc phòng, an ninh.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10