Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Uỷ ban nhân dân tỉnh họp thường kỳ tháng 3/2021
Sáng 30/3/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 3/2021, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; Uỷ viên Uỷ ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Nghe và cho ý kiến vào Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường sơ chế, chế biến, bảo quản, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, hội nghị thống nhất đánh giá: Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền đã tập trung chỉ đạo khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để đẩy mạnh công tác phát triển công nghiệp chế biến, sơ chế, bảo quản, xúc tiến thương mại, tiêu thụ nông sản gắn với phát triển vùng nguyên liệu. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển công tác sơ chế, chế biến, bảo quản, xúc tiến thương mại và tiêu thụ sản phẩm nông sản còn nhiều tồn tại, yếu kém. Để thực hiện thành công Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, đưa nông nghiệp trở thành kinh tế mũi nhọn và trụ đỡ của nền kinh tế; thực hiện thành công tái cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng giá trị gia tăng và phát triển bền vững, việc ban hành Nghị quyết triển khai tăng cường sơ chế, chế biến, bảo quản, xúc tiến thương mại và tiêu thụ nông sản tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 là hết sức cần thiết.

Cho ý kiến vào Tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hỗ trợ cấp mã số vùng trồng cho sản phẩm trồng trọt chủ lực, lợi thế phục vụ xuất khẩu và thị trường trong nước của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, các đại biểu cho rằng việc cấp mã số vùng trồng ở tỉnh còn rất khiêm tốn, kém xa tiềm năng phát triển và yêu cầu thực tiễn đặt ra. Vì vậy, việc xây dựng và triển khai thực hiện Nghị quyết về hỗ trợ cấp mã số vùng trồng là rất cần thiết, bám sát yêu cầu thực tế và có tính khả thi cao.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng nghe và cho ý kiến vào Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao đến tháng 3/2021; Tờ trình của Sở Nội vụ đề nghị ban hành Quyết định bãi bỏ điểm c, d, đ, e khoản 1, Điều 14 Quy chế thi đua, khen thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 17/2018/QD-UBND ngày 9/4/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tờ trình của Sở Nội vụ về việc ban hành Quyết định kèm theo Quy chế công tác Lưu trữ của tỉnh; Tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường dự thảo Quyết định ban hành Bộ đơn giá "Đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính" trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Sở Công thương về việc dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại và các hoạt động xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh; Tờ trình của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về dự thảo báo cáo, dự thảo Kết luận sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU ngày 14/3/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giao đến tháng 3/2021. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước và quốc phòng - an ninh năm 2021; thường xuyên phối hợp, xử lý thông tin liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ được giao với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ đạt yêu cầu, hiệu quả; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án để thúc đẩy thu hút đầu tư, báo cáo tiến độ trước ngày 20 hàng tháng để tổng hợp báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; các chủ trương đầu tư công phải khẩn trương hoàn thành thủ tục để trình Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời.

Đối với dự thảo các Tờ trình, Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị việc xây dựng cần hết sức chi tiết, gắn với thực tế địa phương, có tầm nhìn rộng, cần phù hợp với nguồn lực của tỉnh. Các cơ quan soạn thảo chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát lại, chỉnh sửa văn phong; phải dự kiến được nguồn vốn thực hiện, sắp xếp các nguồn kinh phí cho phù hợp; phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10