Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Họp Ban Chỉ đạo về di sản văn hóa Mo Mường

Ngày 24/3/2021, Ban Chỉ đạo về di sản văn hóa Mo Mường tổ chức họp nghe báo cáo tiến độ công tác xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.


 
Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo cuộc họp

“Đề án xây dựng hồ sơ Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp; tổ chức bảo tồn, phát huy sau khi được ghi danh” được triển khai trên địa bàn tỉnh Hòa Bình và 6 tỉnh: Thanh Hóa, Sơn La, Phú Thọ, Ninh Bình, Đắk Lắk, Hà Nội. Đề án bắt đầu thực hiện từ năm 2021, triển khai tới năm 2025; mục tiêu đến năm 2023 sẽ hoàn thành hồ sơ trong nước trình lên Thủ tướng Chính phủ đệ trình UNESCO, phấn đấu tới năm 2025 được ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp. Khi hoàn thành, việc vinh danh này sẽ nâng cao tầm nhìn, vị thế đối với di sản văn hóa Mo Mường ở tầm quốc gia và quốc tế, qua đó khẳng định và khuyến khích sự sáng tạo các biểu đạt truyền khẩu, nghệ thuận diễn xướng dân gian truyền thống, giá trị nhân văn đảm bảo sự tôn trọng đối với đa dạng văn hóa của nhân loại. Đồng thời nâng cao nhận thức của cộng đồng địa phương và nhân dân về giá trị của di sản văn hóa phi vật thể, khuyến khích cộng đồng cùng tích cực tham gia vào việc giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu báo cáo về tiến độ hồ sơ, các nội dung công việc đã triển khai; thống nhất với việc thành lập các câu lạc bộ Mo Mường tại các huyện, cần xây dựng khu bảo tồn di sản văn hóa Mo Mường…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu các công đoạn lập hồ sơ cần phải được thực hiện bài bản, nghiêm túc. Đồng chí đề nghị Sở VH,TT&DL xây dựng kế hoạch chi tiết để thực hiện các nội dung công việc; phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để các nội dung hồ sơ được chặt chẽ, khoa học, đảm bảo chất lượng; tiếp tục nghiên cứu, tham khảo ý kiến của cơ quan Bộ VH,TT&VH, các tỉnh khác; chuẩn bị và lên lịch trình hoàn thành Tờ trình hồ sơ để trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp tháng 7/2021. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo tập trung: Tiếp tục triển khai việc dạy tiếng Mường, bộ gõ Mường; xây dựng khu không gian bảo tồn văn hóa Mo Mường gắn với phát triển dịch vụ du lịch; các huyện nghiên cứu tiếp tục triển khai kế hoạch bảo tồn, gìn giữ và phát huy văn hóa Mo Mường; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về di sản văn hóa Mo Mường.

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
thông báo
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

27oC

Độ ẩm: 84%

Tốc độ gió: 8 km/hkm/h

Cập nhật lúc 05:00:00
ngày 2022-07-03