Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Thực trạng triển khai, thực hiện Đề án 500 trí thức trẻ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (sau đây gọi là Đề án 500)  có hai mục tiêu cơ bản: Phấn đấu đến năm 2015, tuyển chọn được 500 trí thức trẻ ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về 500 xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền núi để bố trí thực hiện công việc của các chức danh theo nhu cầu sử dụng nhân lực của từng xã nhằm giúp cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát triển kinh tế - xã hội góp phần xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; Thông qua các hoạt động thực tiễn ở cơ sở tạo cơ hội, điều kiện để trí thức trẻ phấn đấu, rèn luyện và trưởng thành, tạo nguồn cán bộ, công chức cho các địa phương. 


 
Tăng cường trí thức trẻ về địa phương giúp người dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Tăng cường trí thức trẻ về địa phương giúp người dân được chuyển giao khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Thực hiện Quyết định số 1739/QĐ-TTg ngày 30/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án 500, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị triển khai Đề án 500 trí thức trẻ đến lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và Ủy ban nhân dân 02 huyện Kim Bôi và Đà Bắc (hai đơn vị trong phạm vi điều chỉnh của Đề án), ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 07/04/2014 về việc triển khai Đề án 500 trên địa bàn tỉnh.

Theo Quyết định số 216/QĐ-BNV ngày 13/3/2014 của Bộ Nội vụ, tỉnh Hòa Bình được giao 32 chỉ tiêu, bố trí về làm công việc của các chức danh công chức cấp xã. Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã thành lập Hội đồng tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ của tỉnh, theo đó, Hội đồng tuyển chọn Đội viên trí thức trẻ tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai, thành lập các Ban giúp việc Hội đồng, thông báo tuyển chọn đội viên, đồng thời hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ của các ứng viên, chốt danh sách và tổ chức tuyển chọn đội viên cho Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Hòa Bình. Tổng số ứng viên đăng ký tham gia Đề án 500 trí thức trẻ tại tỉnh Hòa Bình là 457 người, Hội đồng tuyển chọn tỉnh đã tổng hợp danh sách và đề nghị Bộ Nội vụ thẩm định hồ sơ, phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển. Kết quả có 340 hồ sơ đủ điều kiện tham dự phỏng vấn tại tỉnh Hòa Bình.

Trên cơ sở kết quả phê duyệt danh sách ứng viên đủ điều kiện dự tuyển của Bộ Nội vụ, Hội đồng tuyển chọn trí thức trẻ tỉnh đã tổ chức Hội nghị phỏng vấn các ứng viên tham gia Đề án 500 tại tỉnh Hòa Bình với sự giám sát của Tổ giám sát Bộ Nội vụ. Trên cơ sở kết quả thẩm định của Bộ Nội vụ , Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Danh sách trí thức trẻ đạt kết quả tuyển chọn tham gia Đề án 500 tại tỉnh gồm 32 người, trong đó mỗi huyện Kim Bôi và Đà Bắc 16 người.

Ngày 30/7/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức gặp mặt, trao quyết định phân công đội viên Đề án 500 về xã nhận nhiệm vụ, đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân hai huyện Kim Bôi, Đà Bắc và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền sâu, rộng về mục tiêu, ý nghĩa của Đề án tuyển chọn trí trức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đối với chủ trương tăng cường trí thức trẻ về xã công tác; tạo điều kiện bố trí nơi ăn, ở ổn định cho đội viên tại xã, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đội viên theo đúng chức danh công chức và tạo điều kiện về cơ sở vật chất để các đội viên thực hiện tốt nhiệm vụ. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi và Đà Bắc đã tổ chức ký hợp đồng lao động có thời hạn đối với các đội viên Đề án 500, bàn giao đội viên về các xã nhận nhiệm vụ theo các chức danh công chức dự tuyển.

Nhìn chung các đội viên Đề án 500 luôn ý thức được trách nhiệm và vị trí nhiệm vụ công tác được giao, hòa nhã, thân thiện trong giao tiếp đối với tổ chức và công dân khi đến liên hệ công tác. Nhiều đội viên đã mạnh dạn đề xuất với Ủy ban nhân dân xã những giải pháp mới, ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất ở địa phươn và phục vụ tốt công tác chuyên môn. Hàng năm 100% đội viên được Ủy ban nhân dân các xã đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Năm 2020 đề án kết thúc, vào đúng thời điểm tỉnh Hòa Bình thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, cần tập trung giải quyết bố trí công tác đối với số lượng lớn cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính, do đó đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình mới có 01 đội viên được bầu làm Bí thư Đoàn xã, 04 đội viên trúng tuyển kỳ thi viên chức ngành giáo dục, 06 đội viên xin nghỉ không tiếp tục tham gia đề án, còn 21 đội viên có nguyện vọng được tiếp tục công tác ở địa phương. Mặt khác, đội viên Đề án 500 không thuộc đối tượng tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt. Do đó, đến nay tỉnh Hòa Bình chưa bố trí, sắp xếp, tuyển dụng được đội viên Đề án trở thành công chức. Tỉnh Hòa Bình đề nghị Bộ Nội vụ báo cáo, trình Chính phủ ban hành quy định về chính sách đặc thù trong tuyển dụng đội viên thành công chức, viên chức hoặc có hướng dẫn quy trình tiếp nhận đội viên Đề án 500 thành công chức ở cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh, viên chức trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10