Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Những điểm mới thuận lợi cho người nộp thuế thu nhập cá nhân năm 2020

Các trường hợp cá nhân phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân được áp dụng với 3 đối tượng: đối tượng có số thuế phải nộp thêm (trừ trường hợp số thuế nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống); đối tượng có số thuế nộp thừa; đối tượng có đề nghị hoàn thuế.


 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, người nộp thuế lưu ý một số điểm mới để thuận tiện trong việc kê khai, quyết toán, nộp thuế, đảm bảo đúng pháp luật và tránh tình trạng đi lại mất thời gian, cụ thể như sau:

Thứ nhất, mức giảm trừ gia cảnh khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020 sẽ được áp dụng từ ngày 1/1/2020, với bản thân người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, với người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/người/tháng.

Thứ hai, khi quyết toán mà có phát sinh số thuế phải nộp thêm từ 50.000 đồng trở xuống thì không phải quyết toán và không phải nộp số thuế thiếu này.

Thứ ba, đối với cá nhân trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế kéo dài đến 30/4/2021. Như vậy thời hạn nộp hồ sơ quyết toàn thuế đã được kéo dài thêm 1 tháng so với quy định trước đây nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Thứ tư, trường hợp người nộp thuế đã có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế thì: người nộp thuế thực hiện khai và nộp thuế trực tuyến qua cổng thông tin điện tử của Tổng Cục Thuế (không phải nộp hồ sơ giấy). Đây là một tiện ích mà cơ quan thế cung cấp cho người nộp thuế từ kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 202. Nhằm mục đích cắt giảm thủ tục hành chính và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế không phải đến cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Hơn nữa, đối với cá nhân khi có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế sẽ rất thuận lợi, tiện ích trong các giao dịch như: nộp lệ phí trước bạ, nộp tiền thuế thu nhập cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh cá thể,... chứ không chỉ là để phục vụ cho trường hợp quyết toán thuế.

Các trường hợp không đủ điều kiện được ủy quyền thì cá nhân có thể ủy quyền cho tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế theo quy định. Các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là: Cá nhân có thu nhập duy nhất một nơi theo hợp đồng lao động; cá nhân có thu nhập một nơi theo hợp đồng lao động, đồng thời có thu nhập vãng lai tại các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10%; cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới do tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; tổ chức cũ và tổ chức mới trong cùng một hệ thống thì cá nhân được ủy quyền cho tổ chức mới.

Đối với tổ chức chi trả thu nhập, thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thu chậm là ngày cuối cùng của người nộp thuế chưa có tài khoản giao dịch thuế điện tử với cơ quan thuế . Có thể thực hiện các bước: Khai báo qua ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế; nộp hồ sơ giấy qua đường bưu điện sau khi đã gửi file dữ liệu trên website: http://thuedientu.gdt.gov.vn.

Có 3 cách để người nộp thuế được cấp tài khoản giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế:

Cách 1: đăng ký trực tuyến và đến trực tiếp cơ quan thuế để được phê duyệt và kích hoạt tài khoản giao dịch thuế điện tử;

Cách 2: đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử qua cổng dịch vụ công quốc gia;

Cách 3: đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Kim Quý (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10