Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh
Vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 337/2020/NQ-HĐND, ngày 9/12/2020 quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
Quy định mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các Đội văn nghệ quần chúng ở cơ sở trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi, đối tượng áp dụng: Đội văn nghệ quần chúng ở thôn, xóm, tổ dân phố được thành lập theo Quyết định của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

Cụ thể, mức hỗ trợ: 4.000.000đ/1đội/năm. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách địa phương đảm bảo và được bổ sung trong dự toán chi sự nghiệp văn hóa hàng năm cho ngân sách xã, phường, thị trấn.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện nghị quyết này. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật.

Phương Thảo


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10