Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận; nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới; chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin báo chí; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về chỉnh đốn Đảng. Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021, diễn ra vào ngày 11/01/2021. 

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tinh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tinh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo trong năm 2020, đồng thời nhấn mạnh vào những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đó là: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền – báo chí – xuất bản, văn hoá, văn nghệ, nắm bắt dư luận xã hội, thông tin đối ngoại; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả tham mưu trên các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, môi trường, y tế, dân số, thể thao và các vấn đề xã hội.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc thường xuyên trong các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên. Đẩy mạnh học tập và nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước nhằm củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Chăm lo xây dựng, củng cố sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân.

Đổi mới, nâng cao nhận thức vai trò, vị trí của công tác tuyên giáo trong tình hình mới, nhất là trong bối cảnh phát triển nhanh chóng về khoa học, công nghệ hiện nay. Chủ động bám sát tình hình của tỉnh, trong nước và quốc tế để có những dự báo, phát hiện sớm vấn đề nhạy cảm, phức tạp nảy sinh trong đời sống chính trị và xã hội; nắm chắc, hiểu rõ tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước những biến động có thể xảy ra của xã hội, kịp thời chủ động tham mưu Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các cấp uỷ Đảng lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời tư tưởng chính trị trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, để nhân dân đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và nhà nước.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, chú trọng biểu dương, cổ vũ, lan toả những điển hình tiên tiến, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước; tính tiền phong, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chỉ đạo và kịp thời cung cấp, định hướng thông tin báo chí, chú trọng những vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm xảy ra trên địa bàn tỉnh, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, bảo đảm tính tôn chỉ, mục đích trong hoạt động; kiên quyết khắc phục những hạn chế trong lĩnh vực báo chí. Nắm bắt nhanh nhạy, chính xác và chủ động tấn công có hiệu quả bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội, bất mãn chính trị trên lĩnh vực tư tưởng, văn hoá, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoà Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Trước đó, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà Bình đã nêu bật những kết quả công tác Tuyên giáo tỉnh Hoà Bình năm 2020, ngành Tuyên giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy triển khai đạt kết quả trên các lĩnh vực công tác Tuyên giáo. Hoàn thành tốt công tác triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo trong giai đoạn cách mạng mới. Làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền đại bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đã đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp công tác Tuyên giáo. Đội ngũ cán bộ Tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở luôn nêu cao tinh thần chủ động, ý thức trách nhiệm trong công tác, phấn đấu vượt mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ được giao, từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công tác Tuyên giáo trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước.

Đẩy mạnh thực hiện các hoạt động tuyên truyền và tổ chức các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, của dân tộc, các ngành góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Đồng thời tạo ra các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và phát triển đất nước, tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021


Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ xây dựng kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XII) và chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Chỉ đạo, định hướng các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hóa, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; ngày giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch); ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Quốc tế lao động 01/5; Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh;  ngày Thương binh, liệt sỹ; cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9;  Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2020 gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (Khoá XII).

Đồng chí Quách Thế Ngọc, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ khai mạc Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2021

Trong tình hình đại dịch COVID-19 bùng phát, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các mặt của đời sống xã hội, ngành Tuyên giáo tỉnh Hòa Bình đã kịp thời cung cấp và định hướng thông tin cho báo chí về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tuyên truyền triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân; các giải pháp phòng, chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội, sức khỏe và đời sống của Nhân dân. Thông tin rộng rãi những tấm gương điển hình, người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm trong phòng, chống dịch như đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân.

Hội nghị đã nghe các ý kiến tham luận làm rõ thêm những kết quả, kinh nghiệm tiến hành công tác Tuyên giáo tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác Tuyên giáo năm 2021 tập trung vào các nội dung: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin thời sự chính sách, trong nước, quốc tế, kịp thời định hướng các sự kiện mà dư luận quan tâm; chủ động đấu tranh, phê phán các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa. Duy trì và nâng cao chất lượng Trang Website của Đảng bộ tỉnh trên Internet, nhằm tuyên truyền, quảng bá các thành tựu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại của tỉnh. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, sưu tầm biên soạn lịch sử và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thuận, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành xuất sắc trong năm 2020

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tặng giấy khen cho 15 tập thể và 5 cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo năm 2020.

                                                                      Vương Hùng (BTGTU)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-02-27