Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Ngành Xây dựng triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 08/01/2021, Sở Xây dựng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Năm 2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, Bộ Xây dựng và sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, ngành Xây dựng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tập trung chỉ đạo và phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, các sở, ban, ngành có liên quan tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chế độ, chính sách về xây dựng cơ bản, góp phần tích cực vào đẩy nhanh tốc độ thực hiện các dự án xây dựng, chương trình quy hoạch xây dựng nông thôn mới và lộ trình nâng cấp các đô thị trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, Sở Xây dựng đã thẩm định 31 nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500; thẩm định 22 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và 10 đồ án điều chỉnh cục bộ; thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Lạc Thuỷ đến năm 2040; thẩm định 04 quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, chấp thuận quy hoạch tổng mặt bằng 29 dự án. Tính đến ngày 31/12/2020, có 32 dự án nhà ở theo Luật nhà ở năm 2014 ký hợp đồng và đang triển khai thủ thục đầu tư theo quy định. Tỷ lệ đô thị hoá tỉnh Hoà Bình đến năm 2020 đạt 28,69%...

Năm 2020, Sở Xây dựng được giao làm chủ đầu tư 05 dự án. Sở đã phối hợp chặt chẽ với Phòng kinh tế và hạ tầng các huyện và Phòng quản lý đô thị thành phố trong quản lý nhà nước về hoạt động xây dựng, rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các đô thị trên địa bàn tỉnh theo từng giai đoạn phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. Hỗ trợ các hộ nghèo khó khăn về nhà ở, có 455/2.116 hộ vay vốn, đạt 21,5%. Cấp 663 giấy phép xây dựng đảm bảo đúng thời hạn quy định. Trong năm, tổng số công trình được chấp thuận, nghiệm thu đưa vào sử dụng là 136 công trình cấp III và 203 công trình cấp IV.

Về công bố chỉ số và xếp hạng mức độ chính quyền điện tử năm 2020, sở Xây dựng đạt 78,1/100 điểm, xếp thứ 09/17. Về chỉ số cải cách hành chính, Sở Xây dựng đạt 87,83/100 điểm xếp thứ bậc 09/20 các sở, ban, ngành.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, ngành Xây dựng đưa ra một số chỉ tiêu chủ yếu: tỷ lệ đô thị hoá 29,0%; tỷ lệ cư dân thành thị được sử dụng nước sạch 91,07%.


Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng

Tại hội nghị đã có 7 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở Xây dựng.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục tăng cường hướng dẫn và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về ngành Xây dựng, phân cấp rõ ràng, tạo hành lang pháp lý để thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho các chủ thể tham gia vào hoạt động xây dựng. Làm tốt công tác quy hoạch – kiến trúc, quản lý nhà và thị trường bất động sản; nâng cao chất lượng kiểm định các dự án; tăng cường công tác kiểm định các công trình trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh mạng lưới đô thị phù hợp với giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và từng bước nâng cao tỷ lệ đô thị hoá, hướng tới mục tiêu nâng cấp thành phố Hoà Bình đạt tiêu chí loại II, huyện Lương Sơn cơ bản đạt các tiêu chí cấp hành chính thị xã Lương Sơn…

Thuỳ An (CTTĐT)

 

in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

23oC

Độ ẩm: 83%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 01:00:00
ngày 2021-02-27