Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Tập trung triển khai các giải pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán vui tươi gắn với phòng, chống dịch bệnh
Chiều ngày 7/1/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị thường kỳ cho ý kiến về một số nội dung quan trọng của tỉnh. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị.
 
Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào Tờ trình Dự thảo về việc ban hành kế hoạch chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021. Theo đó, các đại biểu thống nhất với 11 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP,  ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước trong năm 2021. Trong đó, bám sát phương châm hành động của Chính phủ là: “Kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư; trong đó, phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 9% trở lên; GRDP bình quân đầu người 69,7 triệu đồng; Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.000 tỷ đồng, chỉ số PCI năm 2021 tăng 3 bậc so với năm 2020.... Để phát triển kinh tế, xã hội, các đại biểu khẳng định: cần tăng cường huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Đồng thời phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa – xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đối với Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030, các đại biểu cơ bản nhất trí với mục tiêu chung là xây dựng nền nông nghiệp xanh, liên kết theo chuỗi và có giá trị tăng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu đến năm 2025 giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản đạt bình quân từ 4,5-5%, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 50 triệu đồng/người; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 70%; 50% số huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; xây dựng thương hiệu cho ít nhất 15 sản phẩm hàng hóa đạt sản phẩm OCOP.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích, thảo luận, chỉ ra những cơ hội và thách thức trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021; đồng thời thống nhất với 102 nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh trong năm 2021..

Hội nghị cũng cho ý kiến vào một số tờ trình dự thảo như: Tờ trình về việc giao kế hoạch vốn viện trợ ODA không hoàn lại của Chính phủ Ailen cho các công trình thuộc dự án hỗ trợ các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135; Tờ trình kế hoạch thực hiện chương trình khuyến nông trọng điểm tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021; Tờ trình về việc ban hành quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Phát biểu kết luận hội nghị,  đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị:  Đối với nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các sở, ngành, các huyện, thành phố cần bám sát vào các chỉ tiêu, nghị quyết của Trung ưởng, của tỉnh để xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn làm sao để đạt hiệu quả các chỉ tiêu được giao. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhấn mạnh: Về chương trình công tác trọng tâm năm 2021, các sở, ngành căn cứ vào Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới để bám sát thực hiện các nhiệm vụ. Các nhiệm vụ trọng tâm của các sở, ngành, địa phương đều phải hướng đến mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng của tỉnh, tăng thu ngân sách Nhà nước, tạo việc làm cho người lao động, nâng cao đời sống cho người dân. Đối với đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021- 2025 định hướng đến năm 2030, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý cần đánh giá thêm thực trạng, ưu nhược điểm, trên cơ sở đó có giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đồng chí  Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID 19, đặc biệt là quan tâm chăm lo đến các đối tượng hộ nghèo, các gia đình chính sách để nhân dân đón tết an toàn, vui tươi.

Lê Thùy (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 11 km/hkm/h

Cập nhật lúc 17:30:00
ngày 2021-04-10