Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND, ngày 5/1/2020 về việc công bố Chỉ số Cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố năm 2020.
 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ủy ban nhân dân huyện Kim Bôi tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đến giao dịch

Theo đó, thứ tự đối với khối các sở, ban, ngành: Sở Kế hoạch và Đầu tư xếp thứ nhất với tổng điểm đạt 88.94; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 88.91 điểm; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 88,71 điểm; Sở Tài chính 88.56 điểm; Sở Tư pháp 88.49 điểm; Sở Nội vụ 88.46 điểm; Ban Dân tộc 88.30 điểm; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 88.27 điểm; Sở Xây dựng 87.83 điểm; Thanh tra tỉnh 87.78 điểm; Sở Giao thông Vận tải 87.77 điểm; Sở Khoa học và Công nghệ 86.88 điểm; Sở Công Thương 86.81 điểm; Ban Quản lý các khu công nghiệp 86.79 điểm; Sở Thông tin và Truyền thông 86.49 điểm; Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch 86.17 điểm; Sở Y tế 85.51 điểm; Sở Giáo dục và Đào tạo 84.71 điểm; Sở Ngoại vụ 83.40 điểm; Sở Tài nguyên và Môi trường 81.02 điểm.

Khối Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, đơn vị xếp thứ nhất Uỷ ban nhân dân thành phố Hòa Bình 91.10 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Sơn 89.07 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Lương Sơn 88.92 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Tân Lạc 88.91 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Đà Bắc 88.32 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Kim Bôi 86.53 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thủy 86.39 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Yên Thủy 84.48 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Cao Phong 82.74 điểm; Uỷ ban nhân dân huyện Mai Châu 80.49 điểm.

Trên cơ sở kết quả công bố tại Quyết định số 04/QĐ-UBND, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá về Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan, đơn vị mình để đề ra những giải pháp chấn chỉnh, khắc phục những tiêu chí chưa đạt được hoặc đạt được ở mức thấp.

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

12oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 03:00:00
ngày 2021-01-20