Thăm dò ý kiến
Theo bạn, Trang thông tin điện tử tỉnh ủy Hòa Bình có cung cấp đầy đủ thông tin hoạt động của tỉnh ủy không?


Mã xác nhận

FE_View_Detail

Triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021
Sáng 7/1/2021, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ Địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện ủy, thành ủy.
 
Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng của tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công tác tham mưu, đề xuất giúp cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; hướng dẫn, tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đáp ứng yêu cầu theo chương trình công tác, sự chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy các cấp. Tiếp tục tham mưu các nội dung thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7, 8 (khoá XII) về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đảng viên. Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng và ban hành 765 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; 15 báo cáo sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết về công tác Tổ chức xây dựng Đảng; trực tiếp ban hành 1.413 văn bản các loại để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, của Ngành. Xây dựng kế hoạch cụ thể hoá thành 18 nội dung, 20 nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm chủ trì tổ chức thực hiện, đã hoàn thành 20/20 nhiệm vụ theo đúng tiến độ kế hoạch đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, phân tích kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020. Đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề nhằm thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao thời gian tới.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã phát động phong trào thi đua ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 với chủ đề "Đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Hội nghị thống nhất cao với 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Ngô Văn Tuấn, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, những đóng góp quan trọng của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác Tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh năm 2020. Nhấn mạnh về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị ngành Tổ chức xây dựng Đảng tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quyết tâm xây dựng Ngành trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng "Đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp"; chuẩn bị tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; chú trọng công tác xây dựng cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, công tác phát triển đảng viên; chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể năm 2021 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 để tham mưu giúp cấp ủy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục đổi mới công tác tham mưu cho cấp ủy về xây dựng tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chú trọng tham mưu việc giải quyết chế độ chính sách đối với đội ngũ cán bộ dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Tổ chức xây dựng Đảng năm 2020./.


Đồng chí Bùi Thị Minh, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tặng Giấy khen cho các tập thể

Lê Huệ (CTTĐT)


 
in Quay trở lại
Hòa Bình 20 năm một chặn đường
Dự báo thời tiết
Thành phố:

20oC

Độ ẩm: 94%

Tốc độ gió: 9 km/hkm/h

Cập nhật lúc 18:30:00
ngày 2021-04-10